Polacy w Naddniestrzu – spotkanie

19-11-19 Promocja 0 comment

18 listopada 2019 w Sali Balowej Pałacu Potockich odbyło się unikalne spotkanie poświęcone tematyce Polaków mieszkających w Naddniestrzu (Mołdawia). Miejscowości Raszków (Raşcov; ros. Рашково, Raszkowo) i  Słoboda-Raszkowo (Slobozia-Raşcov, ros. Слобода-Рашково, Słoboda-Raszkowo, dawniej Księdzowo) są jednymi z nielicznych, istniejących do dziś świadectw polskiej obecności na terenie dzisiejszej Mołdawii. Wśród mieszkańców cały czas obecna jest świadomość więzi z Polską, obecna chociażby w posługiwaniu się językiem polskim.

Podczas spotkania zaprezerntowane zostały dwa filmy poświęcone Słobodzie-Raszkowo, jej historii i mieszkańcom. Po projekcji, gość specjalny wydarzenia, dr hab. prof. ISPAN Helena Krasowska opowiadała o badaniach, które obecnie prowadzi na omawianym terenie. Prof. Krasowska zaprezentowała metodologię prowadzonych badań, jak również pierwsze wnioski i wrażenia z realizowanego projektu. W dalszej części spotkania studenci Studium Europy Wschodniej, Adam Błonowski i Szymon Cymer opowiedzieli o udziale w trwającym od czterech lat projekcie rewitalizacji raszkowskiego, polskiego cmentarza. Pan Adam Błonowski przygotował prezentację zdjęć oraz film z prac prowadzonych przez studentów. Spotkanie zakończyła niezwykle ciekawa opowieść pani Anny Olejnik – pochodzącej z Naddniestrza studentki Studium Europy Wschodniej. Pani Anna w barwny i bardzo porywający sposób opowiedziała o życiu codziennym Polaków zamieszkujących omawiane miejscowości.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy.