Porozumienie narodowych kolei Azerbejdżanu, Gruzji, Rumunii i Mołdawi

18-04-16 Promocja 0 comment

1451998538_azerbaijan-railways
FOT. ann.az

Narodowi przewoźnicy kolejowi Azerbejdżanu, Gruzji, Rumunii i Mołdawii podpisali memorandum o współpracy w sprawie tranzytu towarów drogą kolejową w kierunku Europa – Azja. Dokument pozwoli usankcjonować oraz usprawnić przewóz towarów przez cztery kraje i tym samym wpłynąć korzystnie na gospodarki wszystkich zainteresowanych stron.

Zdaniem Azerbejdżanu dzięki powyższej umowie, rośnie rola Kaukazu Płd. jako tranzytowego korytarza w kierunku azjatyckim i europejskim.

Źródło: vestikavkaza.ru

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium