Posiedzenie Zarządu Klubu Wschodniej Szkoły Zimowej

14-02-20 Promocja 0 comment

12 lutego odbyło się we Lwowie robocze posiedzenie Zarządu Klubu Wschodniej Szkoły Zimowej. Z Warszawy przybyli :  dyr. Jan Malicki, dr David Kolbaia oraz Diana Brutyan. Udział w posiedzeniu wzięli również: Ihor Tsependa, Olga Kowalewska z Ukrainy oraz Roman Baron z Czech.

Spotkanie uczestników rozpoczęło się we Lwowskim Muzeum Historycznym przy Rynku 2 rozmową z dyrektorem placówki, p. Romanem Czmelykiem. Obecni zapoznali się z lokalizacją miejsc, gdzie w lipcu odbędą się sekcje organizowanej konferencji.

Następnie miało miejsce spotkanie w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie z p. Konsul Generalną Elizą Dzwonkiewicz. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie z Dziekanem Wydziału Historycznego Państwowego Uniwersytetu Lwowskiego- prof. Stepanem Kaczarabą. Podczas obiadu nastąpiło podsumowanie dotychczasowych ustaleń.

Dzień zakończyło spotkanie z Dyrektorem Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka p. Wasylem Fersztejem

Uczestnicy odwiedzili również, organizowane co rocznie „Spotkania Ossolińskie”, które stanowią ważny element współpracy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka.