Powstał autokefaliczny Kościół Prawosławny na Ukrainie. Czy parafie podporządkowane Moskwie przejdą pod jurysdykcję „Kościoła bez Putina”?

18-12-18 Promocja 0 comment

15 grudnia Sobór Zjednoczeniowy, w którym wzięli udział przedstawicieli trzech ukraińskich kościołów prawosławnych, zatwierdził statut autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na Ukrainie oraz wybrał 39-letniego metropolitę perejasławskiego i białocerkiewskiego Epifaniusza (Dumenkę) na swego zwierzchnika

Uczestniczący  w Soborze prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przedstawił Epifaniusza jako metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy. Szef państwa pogratulował Ukraińcom utworzenia niezależnego kościoła „bez Putina”, kościoła w którym, według Poroszenki, nie będą wznoszone „modlitwy o rosyjskie władze i rosyjskie wojsko”. Prezydenta  nazwał 15 grudnia 2018 roku dniem uzyskania ostatecznej niepodległości Ukrainy od Rosji.

Nowy metropolita wraz z Petrem Poroszenką 6 stycznia odwiedzi Stambuł, gdzie otrzyma z rąk Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja dokument o uznaniu niezależnego Kościoła Prawosławnego na Ukrainie (grec. tomos).

Metropolita Epifaniusz wezwał wszystkich biskupów i wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego do przyłączenia się do nowo powstałego Kościoła Prawosławnego na Ukrainie.

Jako pierwsza na apel metropolity kijowskiego zareagowała parafia Świętego Przemienienia w Winnicy, której wierni  poparli decyzję metropolity winnickiego i barskiego Symeona o opuszczeniu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego i przejściu pod jurysdykcję nowej cerkwi na Ukrainie. Biskup Symeon, który był jednym z kandydatów na zwierzchnika niezależnego kościoła,  zachowa stanowisko  metropolitą winnickiego i barskiego, ale już w autokefalicznym Kościele Prawosławnym na Ukrainie.

Przypomnijmy, że 11 października Synod Patriarchatu Konstantynopola podjął decyzję o przyznaniu Kościołowi Prawosławnemu na Ukrainie autokefalii (tomosu).

Przeciwko uniezależnieniu się  Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego protestuje nie tylko Moskwa, ale także   hierarchowie podporządkowanej Moskwie cerkwi białoruskiej oraz zwierzchnicy cerkwi autokefalicznych mających z Rosyjską Cerkwią Prawosławną bliskie związki czyli Polskiej i Serbskiej, a także część ich wiernych i  prokremlowscy politycy.

Źródła: Ukraińska PrawdaZwierciadło Tygodnia

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium