“Powstanie chrześcijańskiej Rusi” – pierwsza konferencja z cyklu “Świat Słowian. Zapomniane miejsce spotkań różnych kultur”

03-02-20 Promocja 0 comment

W dniach 30 stycznia – 1 lutego 2020 w Warszawie odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu The World of the Slavs: Forgotten Meeting Place of Different Cultures /Świat Słowian. Zapomniane miejsce spotkań różnych kultur zatytułowaną Christian Russia in the Making / Powstanie chrześcijańskiej Rusi.

Konferencja poświęcona była pamięci prof. Andrzeja Poppe, wybitnego historyka i bizantologa.

Organizatorami konferencji były Studium Europy Wschodniej, Instytut Historii im. Tadeusza Manteufla Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Bizantynistycznych Oxfordu, Wczesnosłowiańskie Seminarium Badawcze, Instytut Europy Środkowej, Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Studiów Historycznych

Podczas konferencji odbyło się 9 paneli, w których uczestniczyli różni przedstawiciele dyscyplin humanistycznych: historycy, filolodzy, archeolodzy, historycy sztuki. Ostatniego dnia konferencji odbyła się dyskusja moderowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN oraz Instytut Europy Środkowej: The place of the humanities within the contemporary Academy. The role of the humanities in creating identity. Problems arising with the globalisation of research.

Nieprzypadkowo cykl konferencji z serii „The world of the Slavs. Forgotten meeting place of different cultures” otwieramy tematem: “Christian Russia in the Making”. Organizatorzy w ten sposób chcieli nawiązać do jednej z najbardziej znanych na Zachodzie pozycji napisanych przez prof. Andrzeja Poppe (12.07.1926–31.01.2019). Badacz ten kojarzony jest przede wszystkim jako wybitny specjalista dziejów kościoła na Rusi. Faktycznie jego prace było głęboko zakorzenione w źródłoznawczą problematykę obejmującą okres od IX do XVII wieku, koncentrując swoją uwagę na Europie Środkowo-Wschodniej. Prof. Andrzej Poppe o sobie mówił w następujący sposób: „W przyswajaniu sobie zasad rzemiosła i warsztatu mediewisty zwracałem się ku pracom, które niezależnie od narodowości ich autorów sięgały rodowodem szkoły Leopolda Ranke. Zainteresowania badawcze skierowałem głównie ku Słowiańszczyźnie wschodniej z szerokim uwzględnieniem koniecznej dla zrozumienia jej dziejów problematyki bizantyńskiej i zachodnioeuropejskiej. Daleko posuniętej ostrożności w formułowaniu hipotez badawczych nie wahałem się łączyć z otwartością pomysłów roboczych, unikając wszakże spekulacji myślowych prowadzących skojarzeń czasem zgoła fantastycznych (…). Preferowałem kombinatorykę, pojęcie zaczerpnięte z nauk matematycznych, dobrze oddające metodę polegającą na łączeniu różnych znanych faktów z wyważonymi i dającymi się zweryfikować pomysłami hipotetycznymi. Intuicji nie lekceważyłem, ale nie używałem jej jako tworzywa konstrukcji badawczej świadom na jakie bezdroża może zaprowadzić. Po pół wieku badań poddanych twardym rygorom rzemiosła mediewistycznego zdołałem wypełnić kilkadziesiąt drobnych i kilkanaście średnich luk w naszej wiedzy o średniowiecznej Rusi” (Andrzej Poppe, introduction, in: Christian Russia in the Making, s. VII–VIII). (ihpan.edu.pl)

Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM KONFERENCJI