Prezydent Mołdawii zapowiedział zmianę konstytucji

01-08-20 Promocja 0 comment

Mołdawia potrzebuje reformy konstytucyjnej – oświadczył 29 lipca prezydent Igor Dodon, podpisując dekret,  powołujący specjalną komisję do opracowania nowelizacji ustawy zasadniczej. 

Zdaniem prezydenta, jest to pierwszy krok w przygotowaniu zmian do Konstytucji Mołdawii, które powinny dotknąć kilku obszarów.

Wśród kwestii, które należy uregulować, Igor Dodonwymienił m.in. propozycję ograniczenia liczby posłów, problemy bezpieczeństwa narodowego stwarzane przez urzędników  posiadających podwójne obywatelstwo, status deputowanych zmieniających swoje kluby parlamentarne, konieczności doprecyzowania uprawnień Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnej Rady Sądownictwa, a także konkretyzację niektórych  zapisów Konstytucji i rewizji pewnych decyzji Trybunału Konstytucyjnego, które, zdaniem prezydenta, wyszły poza konstytucyjne ramy. 

Źródło: Newsmaker.md 

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium