Prof. Roman Jurkowski wygłosił wykład w ramach Wschodniej Szkoły Letniej

04-07-18 Promocja 0 comment

4 lipca 2018 kolejny wykład w ramach Wschodniej Szkoły Letniej poprowadził prof. Roman Jurkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Temat wykładu brzmiał “Rusyfikacja czy akulturacja? Polityka Imperium Rosyjskiego wobec narodów zamieszkujących ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XIX i na początku XX wieku.”