Nabór do Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców

O Programie  |  Nabór  |  Kontakt

Młodzi NaukowcyStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza  nabór do:

PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

XVIII edycja na rok akad. 2021/2022

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich

w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 marca 2021 r.

Warunki i wymagania:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

FOLDER INFORMACYJNY

REGULAMIN

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP oraz przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2021 r.


Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.