Nabór na Stypendia Wschodnie

O Stypendiach Wschodnich  |  Nabór  |  Kontakt

 

Stypendia WschodnieStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

STYPENDIA WSCHODNIE – STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA

Stypendia będą przeznaczone na odbycie

2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW”

w okresie od 1.X.2020 r. do 30.VI.2022 r.

 

Stypendia przeznaczone są dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 marca 2020 r.

Warunki i wymagania:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA STYPEDNIA WSCHODNIE 2020

FOLDER INFORMACYJNY

REGULAMIN

 

KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 15 marca
2020 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl