Nabór na Stypendia Wschodnie

O Stypendiach Wschodnich  |  Nabór  |  Kontakt

 

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej ogłasza XIX doroczny konkurs na STYPENDIA WSCHODNIE – STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA

Stypendia umożliwiają realizację 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW”

w okresie od 1.X.2032 r. do 30.VI.2023 r.

Stypendia przeznaczone są dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 20 marca 2021 r.

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA STYPEDNIA WSCHODNIE

FOLDER INFORMACYJNY

REGULAMIN

KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 20 marca
2021 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl