Putin i Białorusini: od wzlotu do upadku

14-08-19 Promocja 0 comment

Z okazji dwudziestej rocznicy rozpoczęcia ery Putina w historii Rosji „Radio Swaboda” zrobiło materiał o tym, jak na przestrzeni lat zmieniał się stosunek Białorusinów do przywódcy sąsiedniego kraju.

Dziennikarze przeanalizowali dane wyniki badań socjologicznych dwóch ośrodków badawczych – Niezależnego Instytutu Studiów Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych oraz Białoruskiej Pracowni Analitycznej.

Wynika z nich, że apogeum gotowości Białorusinów do głosowania na Putina jako prezydenta wspólnego Państwa Związkowego miało miejsce w 2002 r. Kilka lat wcześniej liderem sondaży był Łukaszenko, ale wiosną 2002 r. co drugi Białorusin chciał zobaczyć Putina na fotelu  prezydenta zjednoczonego państwa Rosji i Białorusi.

„To nie przypadek” – czytamy – „że właśnie w sierpniu 2002 r. rosyjski prezydent ogłosił ultimatum, zapraszając Białoruś, by przyłączyła się do  Federacji Rosyjskiej jako dodatkowe  sześć obwodów”.

W reakcji  na propozycję Putina elity białoruskie okazały rzadką solidarność – odpowiedź brzmiała „nie”.

Od końca 2002 r. sympatia Białorusinów dla Putina systematycznie pada.

W 2004 r. miał miejsce pierwszy kryzys spowodowany  odcięciem dostaw gazu przez Rosję. Na początku 2007 r. nastąpił kolejny kryzys, gdy Białoruś wstrzymała  na kilka dni  tranzyt rosyjskiej  ropy, następna  była „wojna nabiałowa” w roku  2009, w 2010 r. Gazprom ponownie przerwała dostawy gazu, a telewizja NTV przeprowadziła  informacyjny atak na Łukaszenkę.

„Rosyjskiej opinii publicznej mogło się wydawać, że Federacja Rosyjska dostarcza sojusznikowi surowce, a ponieważ  w zamian spotyka się z nielojalnością musi pokazać Mińskowi jego miejsce. Z kolei białoruska opinia postrzegała rosyjskie działania jako presję i niesprawiedliwość. Dowodzi tego stały spadek popularności  Putina” – czytamy w analizie Radia Swoboda.

Mimo to, prezydent Rosji pozostaje dla Białorusinów godnym szacunku autorytetem politycznym. „Ale Białorusini już przestali traktować go jako swego przywódcę.  to znacząca różnica w porównaniu z sytuacją z początku millenium” – konkluduje „Radio Swaboda”.

Źródło: Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Biełorusskij Partizan

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium