Rada Europy chce powrotu delegacji rosyjskiej

13-04-19 Promocja 0 comment

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) uchwaliło rezolucję o roli i misji tej organizacji. W dokumencie podkreślono  znaczenie zachowania członkostwa  w Radzie przez Federację Rosyjskiej.

Członkowie ZPRE wezwali Moskwę do zapłacenia składek członkowskich oraz wyznaczenia składu swojej delegacji. Za uchwaleniem rezolucji głosowało 105 członków, przeciwko – 30. Wstrzymało się od głosu 16 osób.

W rezolucji zapisano, że sankcje przyjęte w odwecie za rosyjską aneksję Krymu zachwiały pracami ZPRE a brak składek członkowskich negatywnie odbił się na budżecie organizacji, która nie może przez to w pełni realizować swoich zadań.

ZPRE nie zmieniło jednak swojej oceny wydarzeń z wiosny 2014 r., uznając, że działania Moskwy na Krymie stanowiły naruszenie prawa międzynarodowego.

Wspomniany apel został usłyszany w Rosji. Przedstawiciel parlamentarnej komisji ds. Zagranicznych  Andriej Czepa oświadczył, że Moskwa jest gotowa wrócić do dialogu ze ZPRE. „Chcemy jednak, żeby nasz głos był słyszany. Żeby nie widziano w nas jedynie podmiotu płacącego składki członkowskie, chcemy być równorzędnym  partnerem, uczestniczącym we wszystkich decyzjach”. Przewodniczący komisji Konstantin Kosaczew uznał, że rezolucja stanowi „krok w dobrym kierunku”.

W kwietniu 2014 r. delegacja rosyjska została pozbawiona prawa głosu w ZPRE. W 2017 r. Moskwa zaprzestała płacenia składek członkowskich. Pod koniec ub.r. szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, ze Rosja może opuścić organizację w związku z tym, ze jej delegacja jest dyskryminowana.

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium