Raport IDEA: Lepiej z demokracją na Ukrainie, gorzej – w USA oraz Polsce

23-11-21 Promocja 0 comment

Ukraina w ciągu ostatniego roku poprawiła swoje wyniki i awansowała z listy państw z niepełną demokracją, podczas gdy Stany Zjednoczone po raz pierwszy na tę listę spadły. O corocznym raporcie „The Global State of Democracy 2021” Międzynarodowego Centrum Badawczego International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) czytamy 22 listopada na ukraińskim portalu opiniotwórczym „Zwierciadło Tygodnia”.

Tegoroczny raport analizuje rządy w 160 krajach, dzieląc je na:

• reżimy autorytarne;

• państwa z reżimem przejściowym (hybrydowym);

• demokracje niepełne;

• pełnoprawne demokracje (słabe, średnie i silne).

Ukraina awansowała z listy niepełnych demokracji po „poprawie sytuacji w kraju” i obecnie znajduje się na liście krajów o średniej demokracji. W analitycy IDEA zauważyli zwłaszcza pozytywny wpływ wprowadzenia deklaracji elektronicznych.

Z kolei oprócz USA na liście krajów o niepełnej demokracji znalazły się także trzy państwa Unii Europejskiej – Węgry, Polska i Słowenia.

W sumie raport stwierdza:

• 47 autorytarnych krajów, w tym Chiny, Arabia Saudyjska, Iran, Białoruś;

• 20 reżimów przejściowych, w tym Rosja i Turcja;

• 98 demokracji – najmniej w ostatnich latach.

Źródło: Zwierciadło TygodniaThe Global State of Democracy 2021

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium