Raport: Łotwa zbyt mocno wspiera duży biznes, co może doprowadzić do protestów społeczeństwa

21-05-20 Promocja 0 comment

Łotewska Rada Dyscypliny Fiskalnej uważa, że w obecnym kryzysie ryzyko strat ze strony państwa jest dużo wyższe niż ze strony obywateli i przedsiębiorców . W swoim raporcie Rada wskazała na szereg problemów, które mogą prowadzić do wzrostu długu publicznego Łotwy.

Rada twierdzi, że sytuacja, w której państwo zapewnia nieproporcjonalnie duże wsparcie dla wielkich przedsiębiorstw, może wywołać niezadowolenie społeczeństwa. Przykładem takiego niezrównoważonego wsparcia jest, omawiana w tej chwili propozycja 25-letnich państwowych gwarancji dla dużych zakładów.

Innym potencjalnym ryzykiem jest ponowny wybuch epidemii koronawirusa, który będzie wymagał dodatkowych środków finansowych i zwiększy dług publiczny.

„Rada przypomina, że rządowe programy ochrony gospodarczej i społecznej dla obywateli w kryzysie Covid-19 odpowiadają obecnej sytuacji gospodarczej. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że długoterminowe wsparcie może spowodować znaczny wzrost obciążenia długiem publicznym i wpłynąć na stabilność finansową państwa” — powiedziała Inna Šteinbuka, przewodnicząca Rady Dyscypliny Fiskalnej.

W swoim raporcie Rada zauważyła, że z drugiej strony do łotewskiego budżetu ciągle wpływają duże środki z podatków. Zjawisko to wymaga głębszej analizy, ponieważ wysokie wpływy z podatków słabo korelują ze spadkiem aktywności gospodarczej — wskazuje Rada.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium