Roczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach – zdobądź Nagrodę im. Iwana Wyhowskiego!

04-01-18 Promocja 0 comment

Przypominamy, że tylko do 15 stycznia trwa nabór kandydatur do

Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

Zgłoszenia kandydatur zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do na adres stypendia.studium@uw.edu.p

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO – 12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych

STAŻE PRZY NAGRODZIE – 4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:

– nauk społecznych

– nauk ścisłych

– nauk ekonomicznych

– nauk technicznych

– nauk rolniczych

– nauk teologicznych/religioznawstwa

– bibliotekoznawstwa

Program finansowany jest solidarnie przez 21 polskich uniwersytetów

Warunki i wymagania w załącznikach:

FOLDER

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA – NAGRODA 2018

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA – STAŻE NAUKOWE 2018

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU