Rosja już nie jest strategicznym partnerem Unii Europejskiej

14-03-19 Promocja 0 comment

Parlament Europejski uchwalił rezolucję, która pozbawia Federację Rosyjską statusu partnera strategicznego Unii Europejskiej. Za głosowało 402 europosłów, przeciwko – 163, a 89 wstrzymało się od głosu.

Decyzja zapadła w związku z „obecnymi okolicznościami politycznymi”. Parlament Europejski stwierdził, że obecna polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji jest sprzeczna z celami  oraz zasadniczymi wartościami Unii Europejskiej. W dokumencie zaznaczono, że „stosunki Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską muszą opierać się na zasadach prawa międzynarodowego, poszanowania praw człowieka, demokracji, pokojowego uregulowania konfliktów”. Jeden z zapisów głosi, że UE jest gotowa wznowić współpracę z Rosją pod warunkiem, że władze tego kraju powrócą do wykonywania swoich międzynarodowych oraz prawnych obowiązków i będą starały się  przywrócić zaufanie do Moskwy.

Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Rosją a UE została zawarta w 1998 r. W 2007 r. rozpoczęto pracę nad nowym porozumieniem, ponieważ ówczesne relacje „przerosły” zapisy w starym  dokumencie. Prace jednak kilkakrotnie wstrzymywano. Po raz pierwszy w 2008 r. po rosyjskiej zbrojnej interwencji w gruzińskiej  Osetii Południowej, po raz ostatni – w 2014 r. po aneksji Krymu.

W rezolucji uchwalonej 12 marca br. znalazła się też propozycja wstrzymania realizacji projektu gazociągu Północny Potok 2, który, jak stwierdzono, stanowi zagrożenie dla wewnętrznego rynku europejskiego, wzmacnia zależność energetyczną od Rosji i nie odpowiada unijnej polityce energetycznej.

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium