Rosja zrezygnowała z ubiegania się o członkostwo w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych

13-03-18 Promocja 0 comment

Rosja wycofała wszystkie dokumenty zgłoszeniowe z  Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Tym samym Moskwa zrezygnowała z zamiaru uzyskania statusu członka stowarzyszonego w jednym z największych światowych ośrodków naukowych.

Podanie o przyjęcie Rosja złożyła w 2012 r. Członkowie CERN muszą co roku płacić składkę członkowską, która wynosi około 8 mln USD.

Europejska Organizacja Badań Jądrowych powołana została w Paryżu w 1953 r. Kraje założycielskie (Belgia, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Jugosławia, RFN, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy) po roku ratyfikowały paryską umowę. W tym że czasie do ich grona dołączyła Wielka Brytania.

Obecnie do CERN należą 22 państwa. Organizacja zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów, którzy reprezentują  ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek (Wielki Zderzacz Hadronów).

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium