Rosną notowania Polski u Czechów

12-01-19 Promocja 0 comment

Tradycyjnie najlepiej Czesi oceniają stosunki ze Słowacją. Pozytywnie oceniło je aż 95 procent respondentów. Na antypodach Słowaków znaleźli się natomiast Irańczycy i Syryjczycy. Wynika to z przeprowadzonego w grudniu badania opinii społecznej agencji Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Socjologowie odnotowali ponadto bardzo dobrą ocenę relacji Czechów z Polską, Węgrami i Austrią. Pozytywnie ocenia je dziewięciu z dziesięciu ankietowanych. Stosunki z Niemcami dobrze oceniło 84 % zapytanych.

Mniej więcej cztery piąte ankietowanych pozytywnie oceniło relacje z Francją (82%), Wielką Brytanią (81 %), Włochami (80%) i USA (78%), z Japonią 70%.

Około trzy czwarte respondentów oceniło pozytywnie stosunki Czech z Ukrainą, Izraelem i Rosją:  „Negatywnie stosunek do Izraela i Ukrainy ma  jedna piąta badanych, do Rosji trochę więcej”, podsumowuje CVVM.

Umiarkowanie pozytywna ocena przypadła stosunkom czesko-tureckim, natomiast w przypadku relacji z Arabią Saudyjską przeważają oceny negatywne. Najgorzej zostały ocenione relacje z Iranem i Syrią.

W porównaniu z analogicznymi badaniami z grudnia minionego roku największej zmianie uległy oceny relacji z Ukrainą i Izraelem, gdzie skala pozytywnych ocen wzrosła aż o 13 procent. Stosunki z Izraelem są oceniane jako najlepsze w historii.

Ociepleniu uległy także relacje z Chinami – poprawa o  6 procent. To najlepszy wynik od roku 2008.

Badania przeprowadzono w okresie między 1. i 13, grudnia zeszłego roku na próbce 1078 osób.

Źródło: Idnes.cz

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium