Okrągły stół II

CEE on the New Silk Road

współorganizowane z Ośrodkiem Spraw AzjatyckichOSA

 

WANG Yizhou, profesor, badacz polityki międzynarodowej i polityki zagranicznej Chin oraz wicedziekan w Szkole Studiów Międzynarodowych (SIS) na Uniwersytecie w Pekinie. Były zastępca dyrektora Instytutu Światowej Ekonomii i Polityki (IWEP) w chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) i były redaktor naczelny miesięcznika Ekonomia i Polityka Światowa.

Bartosz Kowalski, adiunkt w Ośrodku Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w rozwoju społecznym i politycznym Chin Zachodnich i polityce Chin w Europie Środkowo-Wschodniej; uczestnik licznych warsztatów badawczych w tym m.in. na University of Oslo oraz Uniwersytecie Nankińskim; od 2014 r. uczestniczy w projekcie naukowym ,,Ideas and Identity in China’s Foreign Policy”; prowadził badania w ChRL i na Tajwanie; członek zespołu realizującego projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach; współautor ,,Przewodnika po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi”.

Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. Profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący na wielu uniwersytetach, w tym wielu na terenie Chin i Indii. Specjalizuje się we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin. Zajmuje się także globalizacją, transformacją pokomunistyczną i problematyką węgierską. Od 2012 zaangażowany w wieloletni projekt nt. badań sinologicznych, prowadzony przez National Taiwan University, od 2015 także Chińską Akademię Nauk Społecznych w Pekinie. W latach 2010-2012 redaktor naczelny rocznika naukowego “Azja-Pacyfik”, a od 2016 “Yearbook of Polish European Studies”.

Richard Q. Turcsányi, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Azjatyckich w Bratysławie, redaktor naczelny Global Politics Journal w Brnie, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Turcsányi prowadzi kursy na temat aktualnej Azji Wschodniej, chińskiej polityki zagranicznej i teorii stosunków międzynarodowych. W przeszłości prowadził badania naukowe w National Chengchi University w Taipei, na Europejskim Instytucie Studiów Azjatyckich w Brukseli, Uniwersytecie Pekińskim i Uniwersytecie LPU w Indian Punjan.

Milan Hauner, czeski historyk, członek Foreign Policy Research Institute, profesor i pracownik honorowy wydziału historii Uniwersytetu Wisconsin w Madison, autor i współautor dziesięciu książek i ponad 100 artykułów naukowych.

Hauner prowadził badania na uczelniach w Anglii (Warwick, LSE, Open U.), Niemcy (Freiburg, Lipsk – jako profesor Fullbright) i Ameryce (Filadelfia, Berkeley, Hoover Institution, Stanford, Georgetown, Columbia, US Naval War College).
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na nowoczesnej historii Indii, Azji Centralnej, Czechosłowacji, Niemiec i Rosji.