Sąd w Tbilisi wydał wyrok ws. Giorgiego Ruruy

01-08-20 Promocja 0 comment

Sąd miejski w Tbilisi uznał współwłaściciela opozycyjnego kanału telewizyjnego Mtavari Archi Giorgiego Ruruę winnymnielegalnego nabycia oraz posiadania broni palnej i skazał go na cztery lata pozbawienia wolności. Prawnik Ruruy już zapowiedział apelację, a 20 partii opozycyjnych wydało wspólne oświadczenie, w którym oskarżyło władzę o złamanie postanowień porozumienia z 8 marca br.

Opozycja, sam Rurua oraz jego rodzina twierdzą, że biznesmen został wrobiony. Jednocześnie zainteresowani podkreślają, że Rurua dysponuje oficjalnym pozwoleniem na broń. Prawnicy są zdania, że wina oskarżonego nie potwierdziły ani opinia biegłego, ani w zeznaniach świadków. Jednocześnie twierdzą, że w sprawie tej doszło do wielu naruszeń proceduralnych, co jest kolejnym dowodem na to, iż Rurua jest więźniem politycznym.

Od wielu miesięcy opozycja domagała się uwolnienia Giorgiego Ruruy podkreślając, że zwolnienie więźniów politycznych było jednym z warunków porozumienia zawartego z władzą 8 marca 2020 r. (wtedy też Gruzińskie Marzenie zobowiązało się do przeprowadzenia reformy konstytucyjnej systemu wyborczego). Obecnie władza twierdzi jednak, że w kraju nie ma więźniów politycznych, a Rurua został skazany za faktyczne złamanie prawa.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium