SEW złożyło hołd osobom zasłużonym dla spraw wschodnich

02-11-17 Promocja 0 comment

Dzień Wszystkich Świętych to święto szczególnie ważne dla Studium Europy Wschodniej. Tak, jak co roku wykładowcy, pracownicy i studenci Studium odwiedzili groby osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski i relacji z krajami wschodnimi: polityków, badaczy, naukowców, wojskowych, artystów, jak również  zmarłych wykładowców, współpracowników i przyjaciół Studium.

W dniach 31 października i 2 listopada reprezentanci Studium odwiedzili Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Prawosławny na Woli, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Ewangelicko-Reformowany Cmentarz Karaimski, Cmentarz Żydowski i Cmentarz Tatarski a także  Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt we Lwowie. Na każdym z nich złożone zostały znicze upamiętniające ludzi wybitnych, zasłużonych, niezapomnianych.

Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wizyty na cmentarzach.

 

Cmentarz Powązkowski

 

 

Powązki Wojskowe

 

 

Cmentarz Tatarski

 

 

Cmentarz Bródnowski

 

 

 

Cmentarz Prawosławny i Karaimski

2 listopada  studenci SEW UW z pierwszego roku studiów magisterskich wzięli udział w akcji ,,Znicz” wraz z przewodnikiem płk. Rez. Tadeuszem Krząstkiem i prof. Andrijem Vardomackim w corocznym obchodzie mogił  na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli. Założony w 1834roku cmentarz jest obecnie jedyną nekropolią prawosławną w Warszawie.  Na cmentarzu pochowano wiele osób zasłużonych dla historii i kultury  Warszawy, wpisanych w historię i tradycje Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana Symona Petlury, którzy po wojnie 1920r. pozostali na zawsze w Polsce, bohaterów poległych w latach drugiej wojny światowej w obronie Polski, wieli przedstawicieli licznej emigracji gruzińskiej.

Liczna , ponad 30. Osobowa grupa studentów mogła obejrzeć zabytkową cerkiew pod wezwaniem św. Jana Klimaka z pięknym ikonostasem. Pierwszy znicz zapalony został przy mogile Tatiany Ross, żony wykładowcy studium byłego Ambasadora RP w Mołdawii Wiktora Rossa. Następnie studenci udali się do pierwszej, tzw. ,,Generalskiej” kwatery żołnierzy URL NR 36. Spoczywa w wymienionej kwaterze wielu wybitnych dowódców armii S.Petlury, sojuszników Polski w 1920r, którym los nie pozwolił wrócić do ojczystych miast. Pochowani  tam zostali min.; gen ppor. Marko Bezruczko- dowódca obrony Zamościa w sierpniu 1920r., gen.br. Włodzimierz Salski- dowódca Armii URL,  gen. chor.. Wiktor Kuszcz- Główny Kwatermistrz Armii URL, gen. chor. Wsiewołod Żmijenko- zastępca dowódcy 6Dywizji Strzelców w 1920r., gen. chor. Aleksander Burkiwskij- dowódca 1 Dywizji Karabinów Mszynowych, Protopreswiter ojciec Pwło Paszczewski- Naczelny Kapelan Armii URL, Piotr Chołodnyj- Minister Oświaty w rządzie URL. Studenci zapalili znicze z symbolicznymi wstęgami SEW UW na monumentalnym pomniku zbudowanym z czarnego marmuru przy wydatnej pomocy  Ministerstwa Obrony RP, na kilku mogiłach  generałów, oficerów i także szeregowych, nieznanych kozaków.

Przy kwaterze nr 36 znajduje się od kilku lat pomnik Ofiar Głodu na Ukrainie z lat 1932-1933. Po zapaleniu zniczy ofiary głodu- historycy ukraińscy szacują, że zmarło około 6-8 milionów ludzi, upamiętniono minutą ciszy i następnie modlitwą.

Druga kwatera  żołnierzy Armii URL nr 93 znajduje się w głębi cmentarz kilkaset metrów od pierwszej. 27.X.2000r. w wymienionej kwaterze Premier Ukrainy Wiktor Juszczenko dokonał aktu odsłonięcia pomnika – Krzyża Kozackiego z czarnego marmuru. Pomnik  wkomponowany jest w rzędy kozackich mogił. Delegacja studentów postawiła na jego cokole z obu stron nasze znicze. Płk Krząstek omówił przebieg uroczystości przy pomniku  podczas wizyt oficjalnych Prezydentów i Ministrów Obrony Ukrainy, w których brał udział pełniąc jeszcze służbę wojskową. Idąc  do alei zasłużonych studenci odwiedzili także mogiłę Haliny i Jana Kawtaradze zamordowanych przez  hitlerowców 2 sierpnia 1944r. za ukrywanie Żydów. Halina była lekarzem stomatologiem a Jan kapitanem kontraktowym  w Wojsku Polskim- Gruzinem, który był na emigracji w Polsce od 1921r. Tu spotkaliśmy już kolejny raz znicze SEW, które świadczyły, że we wtorek grupa studentów z dr. Dawidem Kolbayią maszerowala już tym samym szlakiem pamięci.

O godz. 12.00 dołączyli do grupy ,, prawosławnej” jeszcze studenci z drugiego roku. Teraz obie grupy liczyły 36 osób, bardzo liczny zastęp. Pomoc przydała się bo trzeba było jeszcze nieść całą paczkę zniczy, odszukać groby Sokratesa Starynkiewicza- pełniącego w latach 1875-1892 obowiązki Prezydenta Warszawy oraz symboliczny grób rodziny Fedorońków. Przy wymienionych grobach płk Krząstek szerzej omówił zasługi osob, które zostały upamiętnione., prezydenta Starynkiewicza, który w latach zaborów był wielkim budowniczym Warszawy oraz czterech Fedoronków, którzy oddali życie za Polskę.  Ojciec  płk WP był przed drugą wojną światowa  Naczelnym Kapelanem Prawosławnym Wojska Polskiego i został zamordowany w Katyniu. Dwaj synowie podchorążowie Armii Krajowej- Wiaczesław i Orest zginęli w sierpniu 1944 walcząc w powstaniu. Trzeci syn Aleksander był pilotem 300. Dywizjonu Bombowego  Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii i zginął podczas nalotu w kwietniu 1944r, na Mennheim.

W drodze na Cmentarz Karaimski studenci odwiedzili mogiły żołnierzy na reducie 56 z powstania listopadowego i kampanii wrześniowej 1839r., pomnik upamiętniający lotników Wielkiej Brytanii, którzy niosąc pomoc powstańcom warszawskicm spadli na początku ulicy Redutowej w sierpniu 1944r.

Prawie czterogodzinny marsz zakończył się przy ulicy Redutowej 14 na  jedynym w Polsce Cmentarzu Karaimskim. Jak wskazują nagrobne napisy większość pochowanych pochodziła z Trok gdzie w latach II Rzeczypospolitej  mieszkało najwięcej Karaimów. Na tym cmentarzu paliliśmy znicze na mogiłach profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, znanych i mających wielki dorobek twórczy turkologów.

 

Cmentarz Łyczakowski