Spada zaufanie Rosjan do telewizyjnych serwisów informacyjnych

14-09-18 Promocja 0 comment

14.09.2018

Z 79 do 49% w ciągu ostatnich 9 lat spadło zaufanie Rosjan do telewizyjnych serwisów informacyjnych, poinformowało Centrum Analityczne Jurija Lewady. W największym stopniu miało na to wpływ jednostronne informowanie o reformie emerytalnej.

W tym samym czasie wzrosło zaufanie Rosjan dla  wiadomościom z Internetu. Obecnie dla 24% obywateli stanowi on główne źródło informacji. Wg respondentów, Internet jest bardziej obiektywny w informowaniu o takich sprawach  jak życie prywatne i dochody polityków (temat ten wymieniło 24% badanych), stan gospodarki (22%), akcje protestów (21%), polityka zagraniczna (18%). Wiadomości telewizyjne nadal preferują osoby w wieku powyżej 55 lat.

Eksperci zauważyli, że wyraz „reforma emerytalna” od niedawna całkowicie zniknął z serwisów informacyjnych państwowych stacji telewizyjnych. Podczas gdy do 16 lipca br. stacje Pierwyj Kanał, Rossija-24, NTW w ciągu pierwszych 5 dni po ogłoszeniu  reformy wyemitowały łącznie 41 programów na ten temat, to potem ukazał się tylko jeden taki materiał.

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium