Spór graniczny pomiędzy Chorwacją i Słowenią nierozwiązany

11-01-18 Promocja 0 comment

Chorwacja nie wyraża zgody na wdrożenie postanowień zakończonego postępowania arbitrażowego w sprawie sporu granicznego ze Słowenią, z którego się wycofała. Niejasna sytuacja wywołuje niepokój, w szczególności wśród rybaków łowiących na spornych wodach cieśniny pirańskiej.

Spór przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym zakończył się w połowie zeszłego roku, zaś na wdrożenie wyników postępowania strony miały 6 miesięcy. Implementację wyroku deklarowała Słowenia (w wyroku przyznano jej ok 80% spornych wód), a zdecydowanie odrzucała Chorwacja (która wycofała się z postępowania arbitrażowego po wycieku informacji o niedopuszczalnym kontakcie pomiędzy jednym z sędziów a słoweńskim dyplomatą).

Niezadowoleni z niejasnej sytuacji są zwłaszcza chorwaccy rybacy, których słoweńskie służby karzą za naruszanie granicy państwowej przy  korzystaniu z dotychczasowych łowisk. Chorwackie władze stanęły  w obronie swoich obywateli i zapewniły, że będą chronić ich interesy.

Dodajmy, że toczącemu się pomiędzy dwoma krajami byłej Jugosławii sporowi granicznemu bacznie przypatruje się UE. Komisja Europejska zwróciła się do obu państw o kontynuowanie dialogu  i nie pogarszanie sytuacji, oferując jednocześnie swoją pomoc w implementacji decyzji.

Źródło: balkaninsight.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium