Start Wschodniej Szkoły Letniej

01-07-21 Promocja 0 comment

Rozpoczęły się zajęcia kolejnej Wschodniej Szkoły Letniej. Będą trwały do 21 lipca, a wśród wykładowców poza naukowcami z UW znajdą się także profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, oraz z francuskiej Sorbony, ukraińskiej Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, amerykańskiego Santa Clara University i University of Texas.

Sesja rozpoczęła się wykładem profesora Zbigniewa Kruszewskiego.