Seminaria

Seminarium Ukraina-Litwa-Białoruś

kierownik – dr Jerzy Kozakiewicz

 

Seminarium Europa Środkowa

kierownik – dr hab. Kazimierz Jurczak

 

Seminarium Bałkany

kierownik – dr Rigels Halili

 

Seminarium Rosja

kierownik – dr hab. Jakub Sadowski

 

Seminarium Azja Środkowa

kierownik – dr Ludwika Włodek

 

Seminarium Kaukaz

kierownik – dr David Kolbaia

 

Seminarium polityki zagranicznej

kierownik –