Porządek roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 w Studium Europy Wschodniej

POSTANOWIENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim