Studentko, Studencie, zapraszamy do udziału w grancie MKiDN!

14-11-18 Promocja 0 comment

UWAGA! Pozostały jeszcze dwa wolne miejsca na wyjazd do Ostroga. Czekamy na zgłoszenia 19.11.2018 do godziny 13.00!

 

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu realizowanego w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Studium pod koniec listopada organizować będzie wyjazd do Ostroga w celu prac porządkowych na cmentarzu polskim oraz w grudniu na cmentarzu w Brodach.

W 2014 r. podczas Szkoły Letniej organizowanej przez Akademię Ostrogską, wykładowca SEW płk rez. Tadeusz Krząstek odnalazł w lesie pomnik żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r., poległych podczas wojny z Rosją bolszewicką. To właśnie oczyszczenie rejonu pomnika i innych zachowanych nagrobków na tym zniszczonym w czasach ZSRR cmentarzu polskim, będzie zadaniem dla grupy studentów, która wyjedzie do Ostroga wraz z płk. Tadeuszem Krząstkiem. Pragnę podkreślić, że to zadanie ma szczególnie wysoką dla nas rangę historyczną i moralną.

Będziemy kontynuować oczyszczanie cmentarza, które zapoczątkowali studenci SEW w grudniu 2017 r.

Planowana data wyjazdu do Ostroga (jeszcze do potwierdzenia) to 19 – 27 listopada b.r.

Studium pokryje następujące koszty związane z wyjazdem:

– koszty transportu w obie strony

– koszty noclegów w domu Akademii Ostrogskiej

– część kosztów wyżywienia w czasie podróży i pobytu

– koszty ubezpieczenia studentów

– zapewni narzędzia niezbędne do pracy

Studenci w czasie pobytu będą mogli także:

– zwiedzić Muzeum Akademii Ostrogskiej (w tym dział starodruków z drukarni w Ostrogu – jeden z najstarszych zbiorów piśmiennictwa prawosławnego)

– zwiedzić zamek Książąt Ostrogskich i HWL J.K. Chodkiewicza

– zwiedzić miasto Ostróg mające wiele innych, cennych zabytków kultury i sztuki.

Drugi wyjazd na oczyszczanie Kwatery wojennej na cmentarzu w Brodach planowany jest w dn. 7-14 grudnia 2018 r.

Na wymienionym cmentarzu w 1920 r. zostało pochowanych około 1400 żołnierzy WP poległych podczas krwawych bojów z Armią Konną S. Budionnego. Na cmentarzu był odsłonięty drugi w Polsce Grób Nieznanego Żołnierza, który ocalał do obecnej chwili. Prace polegać będą na oczyszczaniu ocalałych grobów z chaszczy, krzewów ciernistych.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się studentek i studentów chętnych do wyjazdu do p. Iuria Tkachuka – dział Stypendiów i Konferencji – programy.studium@uw.edu.pl

Ze względu na bardzo bliski termin wyjazdu proszę o zgłaszanie się możliwie jak najszybciej, nie później niż do 16 listopada (Ostróg) i 1 grudnia (Brody).

Chętni proszeni są o podanie swoich danych w celu przygotowania list dla ubezpieczyciela, na GPK RP i Ukrainy oraz dla celów meldunkowych w Ostrogu i Brodach.

Potrzebne dane:

– imię i nazwisko, data urodzenia i miejsce, imię ojca, PESEL, nr. dowodu osobistego i paszportu, adres zamieszkania.

Na wyjazd zostaną zakwalifikowani studenci ze studiów licencjackich, magisterskich,  stypendyści Programu dla Młodych Naukowców oraz absolwenci Studium. W pierwszej kolejności będą uwzględnieni studenci, którzy w 2017 r. stanowili rezerwę grupy na wyjazd do Ostroga oraz według zgłoszeń. Bardzo pożądany jest udział w obu zespołach studentów mających przeszkolenie sanitariuszy-ratowników medycznych, doświadczenie i predyspozycje w prowadzeniu kroniki info. Ostatecznej kwalifikacji na wyjazd dokona płk T. Krząstek. Na czas wyjazdu studenci zostaną zwolnieni z zajęć programowych z ich zaliczeniem.

Uważam, że wyjazd będzie miał ważny wymiar edukacyjny i liczę na aktywne wsparcie ze strony studentów dla tej pięknej i szlachetnej idei.

/Jan Malicki/

Currenda 309