studia podyplomowe

Rekrutacja:
 Wymagane dokumenty

Wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane:
– podanie o przyjęcie na studia,
– życiorys zawodowy,
– oryginał/ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zdjęcie należy wgrać w postaci elektronicznej do systemu IRK.

Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 Termin składania dokumentów Prosimy o składanie dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, po uprzedniej rejestracji w IRK
 Termin rozpoczęcia studiów 3 października 2020 roku
 Limit miejsc  26
 Sylwetka kandydata Absolwent studiów humanistycznych lub osoba zajmująca się zawodowo problematyką wschodnią
 Opis rekrutacji Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej online 21 września 2020 r.

Rekrutacja od 10  lipca do 14 września 2020

 Dodatkowe informacje  Podyplomowe Studia Wschodnie – program i opis przedmiotów

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Sekretariacie ds. Studenckich:

Dobra 56/66 (w budynku nowej Biblioteki Uniwersyteckiej), I piętro, p. 161

tel. 22 55 27 990, 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

czynne: poniedziałek – czwartek: 10.00 – 14.00