studia podyplomowe

Rekrutacja:
 Wymagane dokumenty Dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich), podanie wygenerowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), życiorys lub cv, zdjęcie (37×52 mm)
 Termin składania dokumentów Prosimy o składanie dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, po uprzedniej rejestracji w IRK
 Termin rozpoczęcia studiów 6 października 2018 roku

Pierwszy zjazd: 6-7 października 2018 roku

 Limit miejsc  26
 Sylwetka kandydata  Absolwent studiów humanistycznych lub osoba zajmująca się zawodowo problematyką wschodnią
 Opis rekrutacji Informacja dla kandydatów biorących udział w III-turze rejestracji: Dokładny termin zostanie ogłoszony po zamknięciu  III tury rekrutacji tj. 24 września b.r.
 Dodatkowe informacje  Podyplomowe Studia Wschodnie – program i opis przedmiotów

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Sekretariacie ds. Studenckich:

Dobra 56/66 (w budynku nowej Biblioteki Uniwersyteckiej), I piętro, p. 161

tel. 22 55 27 990, 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

czynne: poniedziałek – czwartek: 10.00 – 14.00