“Studia Wschodnie” na Ukrainie

W roku 2011 Studium udało się uruchomić magisterskie „Studia Wschodnie” na Ukrainie – w których uczestniczą studenci Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwanofrankowsku oraz Akademii Ostrogskiej.

 

Absolwenci wspólnego programu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012 – 2014

 

imię nazwisko data obrony kraj lektorat tytuł pracy promotor
Iegor Stadnyi 2012-05-11 Ukraina polski Obraz ZSRR w piłsudczykowskich społeczno-politycznych czasopismach 1922-1939. prof. dr hab. Leszek Zasztowt / dr Natalia Szlichta
Artem Babak 2012-05-11 Ukraina polski Działalność organów cenzury w Polsce w latach 1945-1953. dr Kazimierz Wóycicki/ dr Olena Betlii
Yuliya Polikovska 2012-05-11 Ukraina polski Przestrzeń Europy Środkowo-Wschodniej w publicystyce paryskiej “Kultury”  (1947-1991). dr Kazimierz Wóycicki/ dr Olena Betlii
Yaroslav Denysenko 2013-06-07 Ukraina polski Zamki wołyńskie jako „miejsca pamięci” z perspektywy polskiej w XIX wieku. prof. dr hab. Leszek Zasztowt / dr Ihor Tesłenko
Oleksandr Pustovyj 2013-06-07 Ukraina polski Koncepcja kolonizacji ziem ruskich do 1648 roku w polsko-ukraińskiej debacie historiograficznej XIX wieku. prof. dr hab. Leszek Zasztowt / dr Ihor Tesłenko
Olena Chemodanova 2013-06-07 Ukraina polski Stosunki polsko-ukraińskie na tle stanowienia ukraińskiej polityki zewnętrznej 1989-1999. doc. dr Jerzy Kozakiewicz/ dr hab. Aleksandra Hnatiuk
Yaroslav Borshchyk 2013-06-07 Ukraina polski Ratowanie Polaków przez Ukraińców w latach 1939 – 1944 we wspomnieniach mieszkańców Wołynia. dr Dariusz Maciak/ dr Tetiana Bałabuszewycz
Ivan Gisem 2013-06-07 Ukraina polski Obraz radzieckiego życia literackiego w czasopismach warszawskich lat 30 XX wieku. dr hab. Jakub Sadowski/ dr Natalia Szlichta
Ievgen Matseliukh 2013-06-07 Ukraina polski Ukraińcy w Armii Andersa. doc. dr Wiktor Ross
Maksym Sviezhentsev 2014-06-04 Ukraina polski Ukraina w polskiej polityce historycznej 1991-2003. dr Kazimierz Wóycicki/ dr Olena Betlii
Yevhen Anhel 2014-06-04 Ukraina polski Obraz warszawskiej Pragi w polskiej prasie codziennej 1944-1955. dr hab. Jakub Sadowski / dr Olena Betlii
Vitalii Khomenko 2014-06-04 Ukraina polski Chanat krymski w polskiej historiografii XIX – początku XX wieków. prof. dr hab. Leszek Zasztowt / dr Ihor Tesłenko
Liliia Lavruk 2014-06-04 Ukraina polski Dzieje Polski w zarysie” Michała Bobrzyńskiego: modyfikacja kanonu dziejopisarskiego na wyzwania społeczne końca XIX wieku. prof. dr hab. Leszek Zasztowt / prof. dr hab. Natalia Jakowenko