Studium Europy Wschodniej uczciło pamięć zmarłych – Relacja

02-11-16 Promocja 0 comment

Jak co roku, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, Studium Europy Wschodniej uczciło pamięć ludzi zasłużonych dla “Spraw Wschodnich”, związanych ze wschodnią problematyką, jak również zmarłych wykładowców, współpracowników i przyjaciół Studium odwiedzając ich groby i zapalając znicze.

W tym roku, w dniu 30 października, pracownicy i studenci Studium udali się na Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Prawosławny na Woli, a także w osobie Wiktorii Malickiej na Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt we Lwowie.

Poniżej zamieszczamy relację zdjęciową z tegorocznej wizyty na cmentarzach.

Cmentarz Karaimski

Ananiasz Zajączkowski

Grób Ananiasza Zajączkowskiego – wybitnego polskiego orientalisty (turkolog), profesora Uniwersytetu Warszawskiego, działacza karaimskiego, kierownika Katedry Turkologii, a następnie Instytutu Orientalistycznego, zwierzchnika Karaimskiego Związku Religijnego w RP

 

Cmentarz Tatarski

Arif Bej Kerimi

Grób Arifa Bej Kerimi – bojownika o niepodległość Idel-Uralu.

Safar-Bek Malsag

Grób Safar-Bek Malsaga – generała w armii Antona Denikina, emigracyjnego działacza społecznego w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej.

vel-bez-jedigar

Muzułmański Cmentarz Tatarski, Grób płk. Veli bek Jedigara – azerskiego oficera kontraktowego Wojska Polskiego, żołnierza podziemnej Armii Krajowej

Sergo Kuriliszwili

Grób dr Sergo Kuruliszwilego – wykładowcy akademickiego, fotografa, podróżnika, nieoficjalnego przedstawiciela niepodległej Gruzji na pocz. lat 20-tych.

Cmentarz Powązkowski 3

Pomnik “Pamięci Wyznawców Naszego Kościoła Ofiarom Terroru Najeźdźców Hitlerowskich 1939-1944”

 

Cmentarz Ewangelicki

Tadeusz Hołówko

Grób Tadeusza Hołówki na cmentarzu ewangelicko – reformowanym – polskiego polityka, działacza państwowego II Rzeczypospolitej, publicysty, działacza ruchu prometejskiego, wielkiego zwolennika porozumienia z Ukraińcami, ofiary zamachu OUN w 1931 r.

Edward Wende

Grób Edwarda Wende – prawnika, adwokata i polityka, senatora I i II kadencji, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, posła na Sejm III kadencji, sędziego Trybunału Stanu

paszko

Grób Ryszarda Paszko – duchownego wyznania ewangelicko-augsburskiego, biskupa senior Wojska Polskiego II RP, zamordowanego w Twerze przez sowietów

Elżbieta Sroka-Świrska

Grób Elżbiety Sroki-Świrskiej – pracowniczki Studium Europy Wschodniej, lektorki języka greckiego w Szkole Języków Wschodnich

Ewa Gieysztor

Grób Ewy Gieysztor – córki prof. Aleksandra Gieysztora, anglistki, nauczycielki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, członkini Jury Nagrody Przeglądu Wschodniego

Henryk Glass

Grób Henryka Glassa – współtwórcy harcerstwa polskiego, kierownika 2 Kijowskiej Drużyny Harcerskiej, współpracownika POW i polskiego wywiadu, kierownika Wydziału Wschodniego w Kwaterze głównej ZHP, w czasie wojny polsko-bolszewickiej dowódcy harcerskiej grupy dywersyjnej działającej na tyłach Armii Czerwonej

Henryk Józewski

Grób Henryka Józewskiego – polityka, działacza niepodległościowego i państwowego II Rzeczypospolitej, ministra spraw wewnętrznych, wojewody wołyńskiego w latach 1928–1929 i 1930–1938, orędownika współpracy i dobrych relacji polsko-ukraińskich

Jan Nowak-Jeziorański

Grób Jana Nowaka- Jeziorańskiego – polityka, politologa, działacz społecznego, dziennikarza i żołnierza AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie, wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, wielokrotnego gościa Studium

Tadeusz Jaroszewski

Grób Tadeusza Jaroszewskiego – historyka sztuki; profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, pracownika naukowego Instytutu Sztuki PAN, prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wieloletniego wykładowcy Wschodniej Szkoły Letniej UW

Jerzy Kumaniecki

Grób Jerzego Kumanieckiego – historyka stosunków polsko – sowieckich, członka kierownictwa podziemnego Instytutu Europy Wschodniej (1983-85)

Leon Ter-Oganjan

Grób Leona Ter – Oganjana – jednego z pierwszych wykładowców kursów otwartych Studium Europy Wschodniej UW na pocz. lat 90-tych

Leon Wasilewski

Grób Leona Wasilewskiego – działacza PPS, bliskiego współpracownika Marszałka Polski Piłsudskiego, architekta polskiej polityki wschodniej u progu niepodległości

Jerzy Łojek

Grób Jerzego Łojka – znanego historyka, autora prac o Katyniu (syna Leopolda – ofiary Katynia) oraz Bożeny Mamontowicz – Łojek, jego żony, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej, ofiary katastrofy smoleńskiej w 2010 r.

Konstanty Parpocki

Grób Stanisława Paprockiego – sowietologa, podczas I wojny światowej członka Polskiego Organizacji Wojskowej, uczestnika wojny posko-bolszewickiej, współtwórcy Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, w trakcie II wojny światowej żołnierza 1 Pułku Grenadierów Warszawy, po wojnie redaktora naczelnego Biuletynu Prasy Krajowej w Radiu Wolna Europa.

Aleksander Gieysztor

Grób prof. Aleksandra Gieysztora – historyka, mediewisty, 2-krotnego prezesa PAN, członka Rady ”Przeglądu Wschodniego” i Jury ”Nagrody Przeglądu Wschodniego”, wielokrotnego wykładowcy Wschodniej Szkoły Letniej, przyjaciela i sojusznika Studium Europy Wschodniej

Roman Aftanazy

Grób Romana Aftanazego – historyka, bibliotekarza, autora Dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, laureata “Nagrody Przeglądu Wschodniego” w 1995 r.

Wacław Sieroszewski

Grób Wacława Sieroszewskiego – pisarza, zesłańca na Sybir, podróżnika, etnografa Syberii i działacza niepodległościowego, autora fundamentalnej pracy etnograficznej o Jakutach “Dwanaście lat w kraju Jakutów” oraz powieści historycznej “Beniowski”

Sokrates Starynkiewicz

Grób Sokratesa Starynkiewicza – generała rosyjskiego, prezydenta Warszawy w latach 1875 – 1892, jeden z patronów organizowanej przez Studium Szkoły Polsko-Rosyjskiej

Stefan Rakowski

Grobowiec rodziny Beczkowiczów, w nim grób Stefana Rakowskiego, tłumacza, publicysty, współpracownika podziemnego ,,Obozu” i podziemnego Instytutu Europy Wschodniej (1983 – 85) oraz Studium Europy Wschodniej w pierwszych latach działalności uniwersyteckiej, współpracownik redakcji “Przeglądu Wschodniego”

Stefan Żeromski

Grób Stefana Żeromskiego – polskiego prozaika, publicysty, dramaturga, pierwszego prezesa Polskiego PEN Clubu, autora m.in. ,,Przedwiośnia”

Stanisław Stempowski

Grób Stanisława Stempowskiego – działacza społecznego, ministra Ukraińskiej Republiki Ludowej, członka zarządu Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych i współzałożyciela Instytutu Badania Spraw Narodowościowych, a także wieloletniego prezesa Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego

Adam Boryczko

Gróda Adama Boryczki, ps. Tonko – kapitana Armii Krajowej i Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji “Wolność i Niezawisłość”, cichociemnego, działacza niepodległościowego podziemia antykomunistycznego.

vmentatz

Pomnik Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie

Władysław Wielhorski

Grób Władysława Wielhorskiego – historyka, politologa, działacza społecznego, posła na Sejm IV i V kadencji w II RP, jednego z współtwórców polskiej szkoły sowietologicznej, dyrektora Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, wykładowcy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, po wojnie na emigracji w Londynie

Marek Kotański

Grób prof. Wiesława Kotańskiego – japonisty, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, twórcy i nestora polskiej japonistyki oraz jego syna Marka Kotańskiego – psychologa, terapeuty, działacza społecznego

x-niedzielak

Grób księdza Stefana Niedzielaka – prałata, kapelana Armii Krajowej i WiN-u, współzałożyciela Federacji Rodzin Katyńskich, ofiary PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa.

Wizyta na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grób Andrzeja Drawicza – eseisty, krytyka literackiego, tłumacza literatury rosyjskiej, współpracownika podziemnego Instytutu Europy Wschodniej (1983 – 85)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grób Jacka Kaczmarskiego – poety i barda Solidarności, autora m.in. utworu ,,Mury”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grób Józefa Becka – polityka, dyplomaty, ministra spraw zagranicznych w czasie II RP, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, pułkownika artylerii Wojska Polskiego

 Grób Marka Karpa - polskiego historyka, sowietologa, wieloletniego dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, pioniera dialogu polsko - litewskiego i polsko - białoruskiego

Grób Marka Karpia – polskiego historyka, sowietologa, założyciela i pierwszego dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, pioniera dialogu polsko – litewskiego i polsko – białoruskiego

 

Wizyta na Cmentarzu Prawosławnym na Woli

gen-marko-bezruczko

Grób Marko Bezruczki – generała armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, przewodniczącego Ukraińskiego Towarzystwa Wojskowo – Historycznego

gen-wolodymyr-salskyj

Grób Wołodymyra Salskiego – ministra spraw wojskowych, generała – chorążego Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej

gen-wsiewolod-zmijenko

Grób Wsiewołoda Zmijenki – generała chorążego armii Ukraińskiej Republiki Ludowej

jan-kawtaradze-2

Grób Jana Kawtaradzego – gruzińskiego oficera kontraktowego w Wojsku Polskim, kapitan piechoty, uczestnika wojny obronnej w 1039 r., uczestnika Powstania Warszawskiego

nieznany-kozak

Grób Nieznanych Żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej

pomnik-zolnierzy-url-2

Pomnik – Żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej broniącym wolności Ukrainy i Polski w czasie wojny bolszewickiej 1920 r., po zawarciu sojuszu Piłsudski – Petlura

pomnik-zolnierzy-url-4

Pomnik – Żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej broniącym wolności Ukrainy i Polski w czasie wojny bolszewickiej 1920 r., po zawarciu sojuszu Piłsudski – Petlura

dscn9707

Pomnik – Żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej broniącym wolności Ukrainy i Polski w czasie wojny bolszewickiej 1920 r., po zawarciu sojuszu Piłsudski – Petlura

Wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

august-bielowski

Grób Augusta Bielowskiego – historyka, pisarza, dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie

cmentarz-orlat-lwowskich

Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie

dr-aleksander-czolowski

Grób Aleksandra Czołowskiego – historyka, antykwariusza, archiwisty, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie

dr-wladyslaw-abraham

Grób prof. Władysława Abrahama – polskiego prawnika i uczonego

dr-wojciech-ketrzynski

Grób Wojciecha Kętrzyńskiego – polskiego historyka, wieloletniego dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie

iwan-franko

Grób Iwana Franki – ukraińskiego poety, pisarza, slawisty, działacza społecznego i politycznego, obok Tarasa Szczewczenki uważanego za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej myśli politycznej i literatury

jozef-teofil-teodorowicz

Grób Tadeusza Teodorowicza – arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego, teologa, polityka, posła na Sejm Ustawodawczy, a następnie senatora I kadencji w II RP

julian-oktawian-zahariewicz

Grób Juliana Zachariewicza – wybitnego architekta, profesora i rektora Politechniki Lwowskiej, konserwatora zabytków

karol-szajnocha

Grób Karola Szajnochy – pisarza, historyka i działacza niepodległościowego

ludwik-bernacki

Grób Ludwika Bernackiego – historyka literatury polskiej i teatru, edytora, bibliotekarza, bibliografa, dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (1918-1939)

mieczyslaw-gebarowicz

Grób Mieczysława Gębarowicza – historyka sztuki, kierownika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

orest-nestor-macjuk

Grób Oresta Maciuka – historyka, archiwisty, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, dyrektora Centralnego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie

oswal-balzer

Grób Oswalda Balzera – polskiego historyka ustroju i prawa polskiego

prof-stefan-banach

Grób Stefana Banacha – matematyka, wybitnego przedstawiciela lwowskiej szkoły matematycznej

rudolf-indruch

Grób Rudolfa Indrucha – porucznika Wojska Polskiego, inżyniera, uczestnika I wojny światowej, następnie walk o miasto Lwów i wojny polsko-bolszewickiej, autora zwycięskiego projektu Cmentarza Orląt Lwowskich

wlayslaw-belza

Grób Władysława Bełzy – poety, publicysty, animatora życia kulturalnego, oświatowego i prasowego

 

Cmentarz w Ałmaty

img_6825

Pomnik ofiar represji politycznych w ZSRR więzionych w obozie pracy Alżir w latach 1937-53.

img_6826

Pomnik ofiar represji politycznych w ZSRR więzionych w obozie pracy Alżir w latach 1937-53.

 

Cmentarz w Odessie

Grób Tadeusza Hoppe - księdza katolickiego, salezjanina, w latach 1958-2003 proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Odessie

Grób Tadeusza Hoppe – księdza katolickiego, salezjanina, w latach 1958-2003 proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Odessie

Wizyta na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu

Grób Seweryna Wysłoucha - polskiego profesora, historyka państwa i prawa.

Grób Seweryna Wysłoucha – polskiego profesora, historyka państwa i prawa.