Stypendia rządu dla młodych naukowców – zapraszamy!

22-11-21 Promocja 0 comment

Zapraszamy do zgłoszeń do programu stypendialnego dla młodych naukowców z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Są skierowane do absolwentów studiów, zwłaszcza humanistycznych, jak: historia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo, socjologia, etnologia, kulturoznawstwo, psychologia społeczna, administracja i zarządzanie, prawo.
Stypendia są przyznawane na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego. Szczegółowe informacje o programie i wymaganiach od kandydatów znajdują się tutaj. Zapraszamy!