Swiatłana Cichanouska wygłosiła wykład inauguracyjny w ramach nowego przedmiotu “Białoruś 2020”

21-10-20 Promocja 0 comment

20 października 2020 r., o godzinie 17:00 w auli im. Adama Mickiewicza Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się uroczysta inauguracja Klubu Absolwentów Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego. Miejsce ceremonii wybrane zostało nieprzypadkowo. To właśnie w Auditorium Maximum 30 marca 2006 r. powołano do życia Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego. Ówczesny premier RP, Kazimierz Marcinkiewicz oraz ówczesny kandydat opozycji na Prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz podpisali list intencyjny, na mocy którego utworzony został największy w Europie program pomocowy dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy. Dziś, po 14 latach działalności, program cieszy się ogromnym zainteresowaniem białoruskich studentów.

Podczas ceremonii inauguracji Klubu Absolwentów gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Swiatłana Cichanouska – kandydatka w tegorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi i nieformalna liderka tamtejszej opozycji, dr Aleksander Milinkiewicz oraz minister Michał Dworczyk. Dyr Studium Europy Wschodniej, Jan Mailcki i dr Aleksander Milinkiewicz podpisali list intencyjny powołujący do życia “Wolny Uniwersytet Białoruski”, który będzie miał za zadanie szerzenie obiektywnej, wiarygodnej i niezależnej wiedzy na tematy związane z Białorusią.

Podczas uroczystości pani Cichanouska oraz Pawiel Łatuszka wygłosili wykład inauguracyjny w ramach nowego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego wprowadzonego przez SEW UW, Białoruś 2020, który koncentruje się na naukowej eksplanacji wydarzeń zachodzących na Białorusi.