“Symon Petlura. Przywódca niepodległej Ukrainy”. Wkrótce premiera nowej książki!

26-05-21 Promocja 0 comment

Miło nam poinformować, że już wkrótce ukaże się drukiem najnowsza książka poświęcona Symonowi Petlurze,

Symon Petlura. Przywódca niepodległej Ukrainy.

Książka jest owocem współpracy Studium Europy Wschodniej i Instytutu Pamięci Narodowej. Redakcji naukowej tomu podjął się dr hab. Mirosław Szumiło z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

Książka opublikowana zostanie w ramach serii wydawniczej Prace Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921.

Symon Petlura. Przywódca niepodległej Ukrainy

Symon Petlura odegrał czołową rolę w ukraińskiej rewolucji narodowej w latach 1917–1921, a następnie był przywódcą ukraińskiej emigracji politycznej. Jest z pewnością symbolem walk o niepodległość. Jednakże wokół jego postaci narosło wiele mitów i stereotypów. Ich źródłem była przede wszystkim sowiecka propaganda, która przez ponad 70 lat zwalczała zaciekle Petlurę i „petlurowców” jako synonim kontrrewolucji i zaprzedania się „polskim interwentom”. Stąd też po odzyskaniu niepodległości w 1991 r. jego postać z trudem przebijała się przez pokłady negatywnej propagandy, aby zająć należne miejsce w pamięci historycznej Ukraińców. Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie czytelników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi działalności Symona Petlury jako przywódcy Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasie walk o niepodległość i na emigracji, okolicznościami jego tragicznej śmierci i procesu zabójcy oraz procesem kształtowania jego wizerunku w oczach Ukraińców od okresu rewolucji po czasy współczesne.  Prezentowany tom powstał w ramach prac Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921. Zgodnie z przyjętymi w publikacjach Komisji regułami tom ma charakter dwujęzyczny.