Szkoła Letnia w Gorii. Zapraszamy studentów specjalizacji kaukaskiej

06-07-20 Promocja 0 comment

Drodzy studenci specjalizacji Kaukaz i Azja Środkowa,

Jak co roku, narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Gori pragnie zaprosić 5 studentów z Polski do udziału w Szkole Letniej w Gori. W tym roku, ze względu na stan pandemii Szkoła Letnia odbędzie się w wersji wirtualnej, za pośrednictwem internetu. Szkoła Letnia trwać będzie tydzień czasu i obejmować program pierwszego roku studiów z różnych dziedzin nauki. Udział w Szkole jest bezpłatny i kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Wirtualna Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 13-17 lipca 2020. Chętnych do wzięcia udziału w Szkole prosimy o kontakt mailowy z dr Davidem Kolbaią, d.kolbaia@uw.edu.pl do dnia 9 lipca 2020


Uniwersytet Warszawski (Wydziały Polonistyki, Historyczny, Socjologii i Filozofii, Nauk Ekonomicznych, Geografii i Studiów Regionalnych oraz Studium Europy Wschodniej) w ciągu ostatniego roku nawiązało bliski kontakt z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori (GTU). W styczniu 2015 roku delegacja z UW, na czele z p. rekt. Tomaszewskim i z udziałem czworga dziekanów oraz przedstawicieli Studium, odbyła krótką wizytę na tej uczelni. W październiku miała miejsce rewizyta – rektor GTU prof. Giorgi Sosiaszwili odwiedził UW. Następnie w listopadzie odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli UW w Gori – Wydziału Polonistyki, Instytutu Archeologii oraz Studium.

Poza wizytami i kontaktami Uniwersytet w Gori poczynił wiele kroków mających na celu zintensyfikowanie współpracy z UW. W listopadzie miało miejsce otwarcie na tej uczelni „Gabinetu Uniwersytetu Warszawskiego”, a począwszy od semestru letniego język polski będzie wykładany jako jeden z lektoratów do wyboru dla studentów GTU. Z informacji z Gori wynika również, iż począwszy od roku akad. 2016/2017 planuje się umieścić nauczanie języka polskiego jako obowiązkowy lektorat na wybranych kierunkach studiów.

GSTU budynekUW również podjęło już pierwsze inicjatywy zmierzające do nawiązania trwałej współpracy z GTU. Decyzją p. rekt. Kicińskiej-Habior ustalony został następujący zakres propozycji dla studentów GTU:

1) ufundowanie 2 miejsc na bezpłatny kurs letni języka polskiego w „Polonicum”;

2) ufundowanie 2 miejsc na bezpłatnych studiach na UW;

3) stworzenie przez Uniwersytet Warszawski na Uniwersytecie w Gori „biblioteki polskiej” (przekazanie przez BUW oraz inne jednostki UW książek);

4) zarezerwowanie 2 miejsc w ramach realizowanych w SEW UW programów stypendialnych;

5) 1 miejsce na angielskojęzyczych studiach na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

W marcu 2016 r., z inicjatywy Studium, Uniwersytet Warszawski zawarł pierwszą, ramową, umowę o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori. Umowa stanowi pierwszy krok do rozwoju wzajemnych relacji.