Szkoła Polsko-Rosyjska

O Szkole  Nabór  |  Edycje  |  Kontakt

 

Borys Sawinkow - patron Szkoły Polsko-Rosyjskiej
Borys Sawinkow – patron Szkoły Polsko-Rosyjskiej

Szkoła Polsko-Rosyjska jest częścią większego projektu tzw. Szkół Narodowych. Organizowanie ich było odpowiedzią na potrzebę kształcenia elit, przyszłych liderów zmian społecznych w krajach obszaru b. ZSRR, ludzi wiodących w dziedzinie nauki, kultury, polityki, mediów oraz społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ma za zadanie intelektualnej formacji młodych ludzi, przekonanych do wartości demokratycznych, praw człowieka, zaangażowanych w budowę społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach.

Studium organizowało następujące Szkoły:

Szkoła Polsko-Rosyjska – corocznie w l. 2007-2012 oraz 2014-2016

Szkoła Polsko-Ukraińska – 2008

Szkoła Polsko-Kaukaska – 2008

Szkoła Polsko-Mołdawska – 2008

Szkoła Polsko-Białoruska – 2008

 

 

Uczestnicy I Szkoły Polsko-Rosyjskiej z Andrzejem Wajdą, 2007 r.
Uczestnicy I Szkoły Polsko-Rosyjskiej z Andrzejem Wajdą, 2007 r.

Szkoły mają również ożywić dyskusję na temat historii i współczesności, miejsca i wizerunku własnego kraju w Europie oraz stosunków wzajemnych z Polską na tle przemian, zachodzących w Europie i na całym świecie. Podczas Szkół uczestnicy mają możliwość poznać aktualny stan nauki, nowe środowiska akademickie, wybitnych naukowców oraz mają możliwość wymiany doświadczenia. Zdobyta w trakcie Szkoły wiedza zostanie wykorzystana przez uczestników w ich dalszej pracy naukowo-badawczej.

Uczestnikami Szkół Narodowych są doktoranci, młodzi badacze, twórcy, dziennikarze, publicyści i działacze społeczni. Szkoły istnieją od 2007 r. Do dnia dzisiejszego w Szkołach Narodowych udział wzięło ponad 250 młodych ludzi z krajów Europy Wschodniej i Polski.

Niestety większość Szkół Narodowych Studium nie otrzymuje już dofinansowania. Obecnie organizowana jest Jedynie Szkoła Polsko Rosyjska.

Szkoła Polsko-Rosyjska jest organizowana od 2007 r. przez Studium Europy Wschodniej UW. Jej patronami byli: zasłużony dla Polaków Sokrates Starynkiewicz (1820-1902), rosyjski generał, prezydent Warszawy w latach 1875–1892, któremu Polacy dwukrotnie z własnej woli wystawiali pomnik oraz Dmitrii Fiłosofow (1872-1940), publicysta, krytyk literacki i działacz polityczny.

Adam Daniel Rotfeld - wykład inauguracyjny V Szkoły Polsko-Rosyjskiej, 2012 r.
Adam Daniel Rotfeld – wykład inauguracyjny V Szkoły Polsko-Rosyjskiej, 2012 r.

Szkoła corocznie gromadzi ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z Rosji oraz z Polski z różnych dziedzin humanistyki, zajmujących się historią i współczesnością regionu.

Uczestnicy Szkoły zajmują się naukowo szeroko rozumianą problematyką polsko-rosyjską, przede wszystkim w aspekcie historycznym, filologicznym, politologicznym, kulturoznawczym i religioznawczym. Kształcenie młodych badaczy, którzy często są już wykładowcami lub w przyszłości zamierzają kształcić innych, daje szansę na osiągnięcie długofalowych i trwałych wyników.