Wschodnia Szkoła Letnia

O Szkole  |  Nabór  | Edycje  |  Wykładowcy  |  Klub WSL  |  Kontakt

WSL logoWschodnia Szkoła Letnia jest najstarszym przedsięwzięciem Studium. Utworzona w 1991 r., jest bowiem prowadzona już od 1992 r. jako trzytygodniowe międzynarodowe staże naukowe. Są to sesje naukowe odbywające się corocznie w dniach 1-21 lipca, przeznaczone dla młodych badaczy, z krajów b. ZSRR, krajów Europy Środkowej, ale także Europy Zachodniej i Ameryki zajmujących się historią i współczesnością tego regionu. W Szkole Letniej nie mogą brać udział słuchacze z Polski. Wykładowcami są najwybitniejsi specjaliści z całego świata (zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym wybrani wykładowcy opowiadają o fenomenie WSL).

Szkoła ma na celu umożliwienie młodym badaczom poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich.  Z powodu bogatego programu zajęć, Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy w badawczej; przygotowuje  natomiast słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

Program Wschodniej Szkoły Letniej składa się z trzech części:

– części ściśle merytorycznej: wykłady i seminaria (jedno seminarium do wyboru wedle zainteresowań naukowych),

– części dodatkowej: wizyty w archiwach oraz bibliotekach oraz  w instytucjach państwowych,

– części kulturalnej:  zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach.

Inauguracja XII Wschodniej Szkoły letniej z udziałem prezydenta Valdasa Adamkusa, 2003 r.
Inauguracja XII Wschodniej Szkoły letniej z udziałem prezydenta Valdasa Adamkusa, 2003 r.

Na seminariach uczestnicy zobowiązani są do wygłoszenia referatu (część pracy naukowej, np. doktorskiej lub fragment aktualnych badań) z zakresu swoich zainteresowań naukowych. Tematyka przedstawionych przez uczestników referatów jest bardzo zróżnicowana: politologia, historia, filologia etc. Celem seminariów jest przedstawienie przez uczestników swojego punktu widzenia, poznanie się nawzajem, wymiana opinii i doświadczeń.  Dyskusje na wykładach i seminariach pozwalają uczestnikom spojrzeć z szerszej perspektywy na zagadnienia historyczne i współczesne.

WSL ZanussiKwalifikacja do Szkoły odbywa się w formie konkursu aplikacji ocenianych przez komisję Uniwersytetu Warszawskiego Spośród zgłoszeń wybierana jest corocznie grupa około 20 słuchaczy Szkoły.

W ramach programu uczestnicy Szkoły obowiązkowo uczestniczą  także w Międzynarodowej Konferencji Warsaw East European Conference, organizowanej przez Studium Europy Wschodniej.

Absolwentem III Wschodniej Szkoły Letniej 1994 r. jest Andrij Deszczycja - b. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, a od X 2014 r. Ambasador Ukrainy w Polsce. Na zdjęciu od lewej: A. Deszczycja, J. Malicki, J. Micgiel.
Absolwentem III Wschodniej Szkoły Letniej 1994 r. jest Andrij Deszczycja – b. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, a od X 2014 r. Ambasador Ukrainy w Polsce. Na zdjęciu od lewej: A. Deszczycja, J. Malicki, J. Micgiel.

Szkoła ma już ponad 600 absolwentów, łącznie z 26 państw. Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, sprawując często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria, Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).

Absolwentów i wykładowców gromadzi powołany w 2000 r., podczas Pierwszego Zjazdu absolwentów i wykładowców Szkoły w Warszawie – międzynarodowy Klub Wschodniej Szkoły Letniej. W 2002 roku odbył się w Brnie, zorganizowany przez czeskich absolwentów Drugi Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły. Trzeci miał miejsce w lipcu, 2004 roku w Warszawie, Czwarty odbył się w 2005 r. w Kownie, Piąty Zjazd miał miejsce w 2007 r. w Kijowie, zaś Szósty, Zjazd odbył się w 2008 r. w Jaremczy Siódmy Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły odbył się w Warszawie w 2010 r. Ósmy  odbył się w roku 2013 w Pradze. Kolejny odbył się w Pradze. W 2015 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd w Warszawie, z okazji jubileuszu 25-lecia Szkoły. Dziewiąty zaplanowany na 2017 r. w Odessie.

W Szkole wykładało dotychczas ponad 100 wybitnych specjalistów z Polski i Zachodu. Pełny wykaz wykładowców umieszczony został na stronie internetowej Studium.

Główny zespół organizacyjny Wschodniej Szkoły Letniej tworzą: Jan Malicki (założyciel Szkoły) i Diana Brutyan (koordynator organizacyjny).