Szwajcaria i Uzbekistan podpisały ramowe porozumienie o zwrocie pieniędzy należących do Gulnary Karimowej

14-09-20 Promocja 0 comment

Szwajcarski rząd poinformował, że zostało podpisane ramowe porozumienie o warunkach zwrotu Uzbekistanowi 880 milionów dolarów. Są to zablokowane w szwajcarskich bankach środki należące do Gulnary Karimowej, córki byłego prezydenta Uzbekistanu.  

Głównym warunkiem zwrotu pieniędzy jest, aby zostały one wykorzystane na rzecz ludności Uzbekistanu. Strona szwajcarska podała pięć koniecznych do spełnienia kryteriów: przejrzystość w wykorzystaniu środków; wykorzystanie pieniędzy dopoprawy warunków życia mieszkańców Uzbekistanu; inwestowanie w projekty wspierające zrównoważony rozwój (zgodnie z Agendą ONZ 2030 i Strategią Rozwoju Uzbekistanu); opracowanie mechanizmu monitorowania wydatków i możliwość udziału podmiotów niepaństwowych w korzystaniu z przekazanych środków.

Zgodnie z umową w najbliższym czasie rozpoczną się szczegółowe negocjacje między Szwajcarią a Uzbekistanem. Szwajcaria obiecuje zwrócić Uzbekistanowi około 131 milion dolarów, kolejne 715 milionów dolarów pozostanie zablokowane do czasu rozpatrzenia sprawy karnej córki byłego prezydenta.

W sierpniu 2015 roku Gulnara Karimowa została skazana na pięć lat więzienia za wymuszenia i uchylanie się od płacenia podatków. W 2017 roku sąd skazał Karimową na 10 lat pozbawienia wolności za uchylanie się od płacenia podatków, defraudację i zniszczenie dokumentów spółki offshore. Sprawy przeciwko Karimowejzostały wszczęte po tym, jak władze Stanów Zjednoczonych i kilku krajów Unii Europejskiej oskarżyły ją o pranie brudnych pieniędzy.

W lutym 2020 roku Karimova zwróciła się do obecnego prezydenta UzbekistanuSzawkata Mirzijojewa z propozycją przekazania do kraju 668 milionów dolarów zablokowanych w Szwajcarii w zamian za zamknięcie, toczącej się przeciwko niej sprawy karnej .

Źródło: Mediazona CA

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium