Tadżykistan: Wybory prezydenckie zaplanowane na październik

08-08-20 Promocja 0 comment

Parlamentu Tadżykistanu wyznaczył datę kolejnych wyborów prezydenckich, odbędą się one 11 października 2020 r.

Na posiedzeniu parlamentu, któremu przewodniczył Rustam Emomali, marszałek wyższej izby i syn obecnego prezydenta, ogłoszono, że partie polityczne, związki zawodowe, obwody sogdyjski i chatloński, Górnobadachszański Okręg Autonomiczny oraz miasto Duszanbe mogą zacząć zgłaszanie swoich kandydatów.

Poprzednie wybory prezydenckie w Tadżykistanie odbyły się 6 listopada 2013 roku. Z kolei ostatnie wybory parlamentarne miały miejsce  w marcu 2020 roku i zostały skrytykowane przez misję obserwacyjną Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) za brak realnej alternatywy politycznej oraz  systemowe łamanie praw i wolności obywatelskich. Przedstawiciele Socjaldemokratycznej Partii Tadżykistanu, uznawanej za jedyną realną opozycję nie dostali się  do parlamentu.

Nb. żadne z  wyborów, które odbyły się w niepodległym Tadżykistanie czyli po 1991  wolne, nie zostały uznane za  demokratyczne i zgodne z międzynarodowymi standardami.

Obecny prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon sprawuje swój urząd od 1994 roku. 17 kwietnia 2020 r. jego syna, Rustama Emomalego wybrano przewodniczącym Senatu, wyższej izby parlamentu. W ten sposób został  on drugą osobą w państwie. Zgodnie z Konstytucją Tadżykistanu, w przypadku rezygnacji, śmierci lub niezdolności do pracy urzędującego prezydenta, jego stanowisko obejmuje marszałek Senatu, a wybory nowej głowy państwa muszą odbyć się w ciągu trzech miesięcy.

W 2016 r. wprowadzono szereg zmian w konstytucji kraju, m.in. obniżono wiek kandydatów na prezydenta z 35 do 30 lat (Rustam Emomali ma obecnie 32 lata), a urzędującemu prezydentowi przyznano status Lidera Narodu, co daje mu możliwość sprawowania urzędu przez  nieograniczoną liczbę kadencji.

Źródło: Fergana News

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium