Tbilisi otrzymało od UE grant w wysokości 506 tys. euro

10-02-18 Promocja 0 comment

Unia Europejska przyznała merostwu Tbilisi grant w wysokości 506 634 euro, który zostanie przeznaczony na wsparcie przedsiębiorców w stolicy Gruzji.

W ramach pomocy finansowej w Tbilisi zostanie uruchomiony akcelerator biznesu, który będzie wspierał start-upy oraz małych przedsiębiorców. Czteroletni projekt będzie realizowany w ramach dotacji Unii Europejskiej i merostwa Tbilisi.

Dzięki dotacji każda istniejąca lub zarejestrowana tbiliska firma będzie mogła ubiegać się o akcelerator biznesowy. Dzięki temu można będzie uzyskać bezpłatne miejsce do pracy, porady dotyczące raportów finansowych, przepisów podatkowych, zarządzania zasobami ludzkimi, a także kwestii prawnych i „brandingowych”.

Dla 100 najlepszych firm akcelerator biznesu utworzy strony internetowe, przygotuje plan biznesowy i będzie wspierał potencjalnych partnerów. W ramach programu odbędzie się także około 30 targów dla przedsiębiorców.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium