Telefoniczna rozmowa prezydentów Rosji i Ukrainy

12-06-18 Promocja 0 comment

Prezydenci Rosji i Ukrainy w rozmowie telefonicznej omówili sytuację więzionych w obu krajach obywateli rosyjskich oraz  ukraińskich.

„Szczególną uwagę zwrócono na kwestie humanitarne, w tym na możliwość wymiany osób skazanych. Władimir Putin mówił o konieczności bezzwłocznego zwolnienia rosyjskich dziennikarzy, aresztowanych na Ukrainie”, oświadczyła służba prasowa Kremla.

Strona ukraińska z kolei poinformowała, że  Petro Poroszenko „podkreślił  znaczenie jak najszybszego zwolnienia ukraińskich więźniów politycznych, przetrzymywanych w Rosji oraz na terenach okupowanych”.

Prezydent Ukrainy poruszył  również temat strajku głodowego prowadzonego przez niektórych z tych więźniów oraz wyraził zaniepokojenie stanem ich zdrowia.

Przywódcy Rosji i Ukrainy porozumieli się ws. organizacji  wizyt ombudsmanów obu państw w rosyjskich i ukraińskich więzieniach.

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium