Tirana łączy albańskie partie w Czarnogórze

11-11-17 Promocja 0 comment

Dzięki wsparciu albańskich władz, partie mniejszości albańskiej w Czarnogórze podpisały porozumienie o współpracy. To już kolejny raz gdy Tirana mediuje w celu konsolidacji reprezentacji politycznej ludności albańskiej poza granicami kraju.

Cztery partie mniejszości albańskiej (Albańska Partia Alternatywna, Albańska Unia Demokratyczna, Albańska Liga Demokratyczna i Demokratyczne Forum na rzecz Integracji) podpisały porozumienie, w którym zobowiązały się do wspólnego startu w lokalnych wyborach. Celem jest zdobycie władzy w zamieszkiwanym w większości przez Albańczyków mieście Tuzi, w gminie Podgorica.

Nie jest to pierwsza interwencja albańskich władz na rzecz mniejszości albańskiej. Albańskie partie pomogły w utworzeniu koalicyjnego rządu w Czarnogórze, pod koniec zeszłego roku, w zamian za co uzyskały obietnicę autonomii administracyjnej dla miasteczka Tuzi. Temat ten był następnie podejmowany podczas spotkań na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i premierów obu państw. Ponadto, albański premier i minister spraw zagranicznych aktywnie włączyli się w wypracowanie porozumienia pomiędzy partiami mniejszości albańskiej w Macedonii, które to partie również weszły w skład rządzącej koalicji, żądając w zamian szeregu ustępstw na rzecz macedońskich Albańczyków, m.in. nadania językowi albańskiemu statusu oficjalnego na terenie całego kraju.

Źródło: balkaninsight.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium