Trybunał Konstytucyjny Mołdawii: kandydaturę premiera musi poprzeć  parlamentarna większość

08-08-20 Promocja 0 comment

Prezydent Mołdawii jest zobowiązany do powołania na stanowisko premiera kandydata, którego wskaże większość parlamentarna. Taką decyzję podjął 6 sierpnia Trybunał Konstytucyjny na wniosek posła opozycyjnej Platformy DA.

Trybunał Konstytucyjny , że „w Mołdawia jest republiką parlamentarną”, a prezydent „musi zachować neutralność polityczną, taki sam  stosunek do wszystkich partii i klubów parlamentarnych oraz zapewnić równowagę między parlamentem i rządem”.

Zdaniem sędziów TK, w przypadku braku formalnej większości w parlamencie, prezydent jest obowiązany, po konsultacjach z klubami parlamentarnymi, zaproponować kandydata na premiera, nawet jeśli kluby się z nim nie zgadzają.

Przypomnijmy, że 17 czerwca rządząca w Mołdawii koalicja, składająca się z prorosyjskiej Partii Socjalistów i Partii Demokratycznej straciła większość po tym, jak deputowana Efrosinia Grețu poinformowała o opuszczeniu Partii Demokratycznej i przejściu do grupy parlamentarnej Pro Moldova. Według prezydenta Igora Dodona, nowe ugrupowanie jest wspierane przez oligarchę Vlada Plahotniuca, który uciekł z kraju po utracie władzy.

Jednak mołdawskiej opozycji zabrakło głosów do odwołania mniejszościowego rządu socjalistów i demokratów. Wotum nieufności wobec gabinetu Iona Chicu zostało odrzucone w głosowaniu, które miało miejsce 20 lipca.

Źródło: Infotag.md

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium