Turkmenistan, Komisja Europejska i Bank Światowy negocjują dostawy gazu do Europy

31-10-19 Promocja 0 comment

W Aszchabadzie (stolica Turkmenistanu) omówiono opcje dostawy turkmeńskiego gazu do Europy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE) oraz Banku Światowego (WB-World Bank); stronę turkmeńską reprezentował Jagszygeldy Kakajew (doradca prezydenta Turkmenistanu ds. kwestii gazowo-naftowych), ministrowie finansów i gospodarki, szefowie struktur bankowych orazkoncernu państwowego Turkmengaz.

Strona europejska podkreśliła, że gaz pozostaje jednym z głównych elementówenergetycznego rynku  Europy, stąd zainteresowanie turkmeńskim błękitnym paliwem. Potwierdziwszy zaangażowanie Unii Europejskiej w projekcie gazociągu Transkaspijskiego, przedstawiciele KE wyrazili chęć dalszej współpracy w tym kierunku. Podjęto decyzję opracowania “karty drogowej” dalszych działań.

Podczas  międzynarodowej konferencji “Ropa i gaz Turkmenistanu – 2019” (22-23 października, Aszchabad), przedstawiciele KE zapewnili , że Unia jwłączyła gazociąg Transkaspijski do listy ważnych projektów. Zatwierdzone projekty otrzymają bezpośrednie finansowanie ze strony europejskich banków.

Przypomnijmy, że obecnie Turkmenistan wysyła swój gaz do Chin i Rosji; ponadto trwa budowa gazociągu TAPI (Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie), który ma dostarczać 33 mld m3 rocznie do Afganistanu, Pakistanu i Indii.

Źródło: https://interfax.az/view/782180

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium