Turkmenistan: Powstaje dwuizbowy parlament

26-09-20 Promocja 0 comment

W Turkmenistanie w formacie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Ludowej (Chalk Masłachaty), najwyższego przedstawicielstwa narodu. Rada Ludowa obraduje pod przewodnictwem prezydenta kraju. Podczas posiedzenia Gurbanguły Berdymuhamedow podpisał szereg ustaw  dotyczących wniesienia zmian do konstytucji Turkmenistanu oraz głównych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w 2021 r.

Proces zmiany obecnie obowiązującej konstytucji rozpoczął się jesienią ubiegłego roku. 25 września 2019 r. na posiedzeniu Chalk Masłachaty ogłoszono powołanie Komisji Konstytucyjnej ds. nowelizacji ustawy zasadniczej. Proponowana przez prezydenta reforma konstytucyjna jest  przeprowadzana pod pretekstem stworzenia dwuizbowego systemu parlamentarnego poprzez zjednoczenie Rady Ludowej i turkmeńskiego parlamentu – Medżlisu.

Nowelizacja przewiduje, że dwuizbowy parlament – Rada Narodowa – będzie składał się z izby wyższej, czyli Rady Ludowej oraz  niższej – Medżlisu. Do Chalk Masłachaty ma  wchodzić po 8 przedstawicieli z wszystkich pięciu welijatów ( odpowiednik województwa) oraz Aszchabadu, który ma status welijatu. Będą oni wybierani w głosowaniu tajnym na posiedzeniach rad ludowych welijatów i miasta stołecznego. Prezydent będzie mianował kolejnych 8 członków izby wyższej  parlamentu, która łącznie ma się składać  z 56 członków. Każdy były prezydent Turkmenistanu również zostanie członkiem Rady Ludowej, jeśli nie odmówi skorzystania z tego prawa. Medżlis będzie się składał z 125 deputowanych wybieranych w okręgach wyborczych.

Kolejna poprawka przewiduje, że jeżeli prezydent Turkmenistanu z jakiegoś powodu nie będzie mógł pełnić swoich obowiązków, to do momentu wybrania nowego przywódcy,  jego funkcję ma pełnić przewodniczący Chalk Masłachaty.

Projekt nowelizacji konstytucji Turkmenistany wywołał falę niezadowolenia w kraju i protesty poza jego granicami. Krytycy turkmeńskich władz twierdzą, że zmiany mają na celu dalsze umocnienie kultu jednostki Gurbanguły Berdymuhamedowa oraz zwiększenie zakresu jego uprawnień.

Konstytucja Turkmenistanu została przyjęta w 1992 r. i była już sześciokrotnie nowelizowana. Ostatni raz turkmeńską ustawę zasadniczą zmieniono we wrześniu 2016 r., gdy wyrzucono z niej  przepis ograniczający wiek kandydata na prezydenta do 70 lat. Zmiana ta umożliwia obecnemu prezydentowi Turkmenistanu sprawowanie władzy do końca jego życia.

Źródło: Radio Ozodlik

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium