Ukraina: Brak nastrojów separatystycznych na Zakarpaciu 

21-11-20 Promocja 0 comment

Niemal 90% mieszkańców Zakarpacia jest przekonanych, że ich region powinien być częścią unitarnej Ukrainy – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Fundację Inicjatyw Demokratycznych, którego rezultaty  zostały opublikowane 19 listopada.

Badanie pokazało, że 51% respondentów postrzega Zakarpacie jako część unitarnego państwa ukraińskiego,  z obecnymi uprawnieniami samorządów lokalnych. Jednak z tym poglądem zgadza się tylko 16% mniejszości narodowych zamieszkujących obwód.

Jednocześnie 38% mieszkańców Zakarpacia uważa, że ​​ich region powinien być częścią unitarnej Ukrainy, ale z rozszerzonymi uprawnieniami samorządów w zakresie dystrybucji i zarządzania środkami budżetowymi i dochodami lokalnymi. Pogląd ten podziela 46% przedstawicieli mniejszości narodowych.

Około 3% respondentów postrzega Zakarpacie jako autonomiczny okrąg w granicach  federalnej Ukrainy . Takie stanowisko podziela także 5% przedstawicieli mniejszości narodowych.

Jednocześnie mniej niż 1% mieszkańców Zakarpacia opowiada się za separatyzmem, czyli oderwaniem od Ukrainy i uzyskaniem przez region niepodległości lub przyłączeniem się do innego kraju.

Dodajmy, że według ukraińskiego spisu ludności z 2001 roku, Zakarpacie zamieszkują przedstawiciele 76 narodowości. Najwięcej jest Ukraińców – około 80%, oraz Węgrów – 12%.

W ciągu ostatnich lat  miało miejsce przyznawanie przez Budapeszt węgierskich paszportów mieszkańcom Zakarpacia, co wzbudziło niepokój władz w Kijowie. Co więcej –  pod koniec października do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy został wezwany ambasador Węgier, któremu wręczono notę protestacyjną dotyczącą  agitowania w dniu głosowania szefa węgierskiej dyplomacji na rzecz „Partii Węgrów – Towarzystwa Kultury Węgierskiej Zakarpacia”.

Źródło: Zwierciadło TygodniaWikipedia 

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium