Upamiętnienie wybitnych osobistości zasłużonych dla “spraw wschodnich”

28-12-20 Promocja 0 comment

W dn. 24 grudnia dyr. Malicki odwiedził na Starych Powązkach groby wybitnych osobistości,  zasłużonych dla spraw wschodnich:
Stanisław Paprocki
*1895 Warszawa – +1976, Londyn
(członek POW, od 1927 dyr. Instytutu Badania Spraw Narodowościowych, od 2934 red. „Les Questions Minoritaires”, po wojnie na emigracji,  współpracownik Instytutu Wschodniego „Reduta” w Londynie).
Bronisław Grąbczewski
*1855 Kownatów na Żmudzi – +1926 Warszawa
(wojskowy polski w służbie carskiej, wybitny geograf, etnograf i odkrywca, kierował ekspedycjami naukowo-geograficznymi w Pamirze, Afganistanie, Tybecie,  Hindukuszu, od 1920 w Polsce –  współpracownik PIM, 1926 współzałożyciel Instytutu Wschodniego w Warszawie)
Henryk Józewski
*1892 Kijow – +1981 Warszawa
(członek POW, komendant KN-3, członek rządu Petlury, bliski współpracownik marsz. Piłsudskiego, wojewoda wołyński, działacz niepodległościowego podziemia 1939-1953, aresztowany 1953, więziony do 1956)