Uroczystość zamknięcia Jubileuszu 25-lecia SEW

Uroczystość zamknięcia Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej