USA poinformowały Rosję o wyjściu z porozumienia o „otwartym niebie”

23-05-20 Promocja 0 comment

Stany Zjednoczony zawiadomiły Rosję oraz inne kraje uczestniczące w porozumieniu o „otwartym niebie” o wyjściu z umowy. Po 6 miesiącach od momentu ogłoszenia, Waszyngton będzie wolny od zobowiązań w niej zawartych .

Podpisany w 1992 r. Traktat Open Skies pozwala jego sygnatariuszom (łącznie 34 krajom) na przeprowadzenie lotów nad terytoriami innych państw, w celu zbierania informacji wojskowych.

Wg sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, „Moskwa wykorzystuje zdjęcia pozyskane w ramach Otwartego Nieba w celu wsparcia nowej agresywnej rosyjskiej doktryny atakowania infrastruktury krytycznej w Stanach Zjednoczonych i Europie za pomocą precyzyjnie kierowanej broni konwencjonalnej. Zamiast wykorzystywać traktat o otwartym niebie jako mechanizm zwiększania zaufania dzięki transparentności wojskowej, Rosja uczyniła z niego narzędzie zastraszania i zagrożenia”.

Decyzja o wyjściu z Traktatu może ulec zmianie pod warunkiem, że „Rosja będzie w pełni przestrzegać jego postanowień”.

Wiceszef rosyjskiej dyplomacji Aleksander Gruszko oświadczył, że Moskwa będzie przestrzegać porozumienia, dopóki ono obowiązuje. Jednocześnie Rosjanie odrzucają oskarżenia o naruszenia traktatu.

Źródło: gazeta.ru

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium