Uzbekistan i Polska częściowo znoszą wizy

27-09-16 Promocja 0 comment

Właściciele paszportów dyplomatycznych Uzbekistanu i Polski mogą podróżować bez wizy. Odpowiednie porozumienie pomiędzy rządami obu państw weszło w życie 26 września br.

Umowa przewiduje, że osoby legitymujący się dyplomatycznymi paszportami, zarówno z Uzbekistanu, jak i Polski, mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium drugiego kraju do momentu wygaśnięcia daty ważności dokumentu.

Źródło: ca-news.org

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium