W 2018 roku zagraniczne inwestycje w Gruzji spadły o 35%

14-03-19 Promocja 0 comment

W 2018 r., w porównaniu do roku 2017, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Gruzji zmalały o 35% – poinformował Gogita Todradze, dyrektor wykonawczy Narodowego Biura Statystycznego Gruzji „Sakstat”.

W 2018 r. Gruzja zyskała na inwestycjach 1 mld 232 mln USD, przy czym w czwartym kwartale suma  inwestycji wyniosła tylko 197 mln USD.

Wśród bezpośrednich przyczyn spadku  Todradze wymienił m.in. zakończenie budowy magistrali gazowej, przejście kilku przedsiębiorstw w ręce gruzińskich rezydentów, a także zmniejszenie liczby zobowiązań wobec inwestorów nie będących rezydentami.

Według statystyk, najwięcej inwestycji w Gruzji w 2018 r. pochodziło z Azerbejdżanu i Wielkiej Brytanii, przy czym  azerbejdżańskie inwestycje zmniejszyły się prawie o połowę z powodu zakończenia głównego projektu magistrali gazowej. I tak  suma   inwestycji z Azerbejdżanu w 2018 r. wyniosła 240 mln USD, z Wielkiej Brytanii – 203 mln USD, z Holandii – 167,9 mln USD, USA – 103 mln USD, Panamy – 74,7 mln USD, Czech – 65,4 mln USD, Korei Południowej – 63,2 mln USD, Rosji – 60,1 mln USD, a z pozostałych krajów – 181,5 mln USD.

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki,  najwięcej zagranicznych środków zostało zainwestowanych w  sektor finansowy (277,9 mln USD), drugie miejsce zajmuje transport (209,9 mln USD), a trzecie – sektor energetyczny (157,2 mln).

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium