W Armenii przyjęto poprawki do Konstytucji ws. Trybunału Konstytucyjnego

27-06-20 Promocja 0 comment

Parlament Armenii przyjął poprawki do Konstytucji ograniczające czas trwania kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego do 12 lat. Dzięki nowelizacji od pełnionych obowiązków odsunięci zostaną trzej sędziowie oraz przewodniczący Trybunału HrayrTowmasyan, przez wielu uważany za poplecznika poprzedniego rządu.

Zgodnie z nowelizacją, Hrayr Towmasyan zostanie zwolniony ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego, choć nadal będzie pełnił funkcję sędziego. Natomiast trzej sędziowie: Alwin Gyulumyan, Feliks Toghyan i Hrant Nazaryan, którzy sprawowali swój urząd od ponad 12 lat, będą musieli złożyć rezygnację.

Zgodnie ze nowelizacją Konstytucji przyjętą w 2015 roku, członek Trybunału Konstytucyjnego mógł sprawować władzę tylko przez jedną 12-letnią kadencję. Następnie jednak armeński parlament wprowadził klauzulę umożliwiającą obejście tego zapisu i pozwalającą sędziom Trybunału Konstytucyjnego mianowanym przed kwietniem 2018 r. na pełnienie funkcji do 65 lub 70 roku życia, w zależności od tego, jakie normy konstytucyjne (przyjęte odpowiednio w 1995 lub 2005 roku) obowiązywały w momencie ich mianowania (a zdecydowana większość sędziów Trybunału była nominowana przed kwietniem 2018 roku).

Obecnie za nowelizacją Konstytucji głosowało 89 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowanie zbojkotowały opozycyjne frakcje Kwitnąca Armenia  oraz Oświecona Armenia. Wcześniej w sprawie reformy planowano przeprowadzić referendum, jednak ze względu na wybuch pandemii COVID-19 najpierw zostało ono przełożone, a ostatecznie władza z niego zrezygnowała.

Źródło: oc-media.org, vestikavkaza.ru

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium